Izjemnost odnosa med duhovnim učiteljem in njegovim učencem se kaže v absolutnem zaupanju med njima, v hitrejšem napredovanju in rasti učenca zaradi blagodejne prisotnost učitelja. Učenec kljub temu, da strmi k ponotranjenju učiteljevega uma, ostaja in postaja vedno bolj svoj. Njegovo delovanje je vedno bolj magnetično in koristno za človeštvo ter prežeto s kvalitetami njegove duše. Ta odnos je nad časom, prostorom in besedno komunikacijo ter prinaša v življenja učenca povsem novo svobodo zaradi osvobojenosti od omejujočih vzorcev osebnosti. Ta proces, ki nam je vsem poznan, je zelo pospešen zaradi predanosti, ljubezni in modrosti, ki so prisotne med njima. Višji namen tega odnosa je ‘rojstvo’novega služitelja Človeštva.

  

 
Ob 18. uri bo predaval Franček Dobovišek

 

Franček Dobovišek piše  blog o svojem pogledu na duhovnost, duhovne učitelje, veganstvo… Na povezavi si lahko preberete več o Nisargadati – enem največjih duhovnih učiteljev direktne spoznave svoje prave Biti – kdo jaz sem v resnici: 
http://path11finder11.blogspot.com/2012/09/ucitelj-enosti-nisargadata-maharaj.html
 

Priporočen prispevek: 4 €