Predstavljen bo teozofski pogled na spiritizem in reakcije spiritistov na trditve Blavatskyjeve. Ali lahko stopimo v stik z umrlimi? Kaj ali kdo je tisti, ki se javlja na spiritističnih srečanjih?

 

 

Ob 18. uri bo predaval Domen Kočevar.
Priporočen prispevek: 4/3 €