Predstavitev sistema in vadbe biodanze

 

Biodanza jumpNamen biodanze je vzbujati doživljanje. To vodi v proces spreminjanja in razvijanja človekovih genetskih potencialov. Začnemo z osnovnejšimi vajami, ko postanemo bolj integrirani, in je naše doživljanje bolj globoko, srečanja obogatimo s specifičnimi in bolj kompleksnimi vajami iz vsake linije (vitalnost, seksualnost, ustvarjalnost, afektivnost, transcendenca).

Z biodanzo želimo vplivati na zdravo jedro v človeku. S tem, ko krepimo zdravo jedro človeka, postane človek močnejši in lažje deluje tudi v težavah. Rečemo, da si okrepi identiteto. Tudi bolj zaupa življenju.

Biodanza nudi prostor, kjer se regeneriramo od stresa, naglice… našemu sistemu omogoča, da se z vajami biodanze razbremeni. Biodanza z vajami vitalnosti spodbuja naš simpatični sistem, z upočasnjenimi vajami z minimalnim premikanjem, arhetipnimi položaji in doživljanjem skrbno izbrane glasbe pa parasimpatični sistem, kar nam omogoči globoko sprostitev. Redna vadba pomaga ljudem, da so bolj odprti, si bolj zaupajo, so bolj odprti za spremembe v življenju in ‘plujejo’ skozenj bolj fluidno, z manj izgube energije, bolj čutijo svoje meje in jih spoštujejo in izrazijo.

Biodanza je potovanje k sebi in za to si vzameš čas enkrat v tednu na dan, določen za trening. Redna tedenska udeležba je bistvena za možnost spremembe s pomočjo biodanze. Zato si vse leto vzamemo enkrat tedensko čas za biodanzo. Ali vsaj tri mesece, da izkusiš kako biodanza deluje na tebi. Zaradi boljšega dela in boljših učinkov je dobro, da udeleženci redno prihajajo, da je skupina stalna, ker to omogoča varnost, večjo sproščenost, globlje doživljanje. Biodanza je mehka metoda, ni invazivna. Deluje kot sam dovoljuješ.

Za vadbo potrebujemo samo udobna oblačila. Priporoča se steklenička z vodo. Plešemo bosi ali v nogavicah. Vaditelj na kratko pove kako vajo izvedemo, kakšen je njen namen oz. na kaj deluje in kako to prenesemo v življenje. Sledi demonstracija njegovega trenutnega doživljanja in nato povabilo udeležencem, da sami izkusijo vivencijo.

V biodanzi smo pozorni na avtoregulacijo in feet back. To pomeni, da smo aktivni toliko kot čutimo, da je prav za nas, glede na naše počutje, tako telesno kot razpoloženjsko. Pozorni smo tudi na ostale v skupini, upoštevamo svoje in njihove meje, drugih ne vodimo in nismo le vodeni, učimo se sodelovanja, senzibilnosti do sebe in drugih.

Pri vseh plesih ali gibanjih v biodanzi ne gre za to, kako ‘dobro ali slabo’ je vaše gibanje. Biodanza pomeni ‘Ples z življenjem’, gre za povezanost z glasbo in izražanje naših občutkov v tem trenutku. Biodanza globoko spoštuje gibalne in čustvene vzorce vsakega udeleženca.

Je metoda, kjer ob glasbi in gibanju doživljamo sebe in druge, a na neverbalen način. Med vivencijami ne govorimo in tako damo priložnost našemu preobremenjenemu umu, da si spočije. Občutke lahko podelimo naslednji teden, pred začetkom vaj, ko se usedemo v krog. Biodanza ni analitična in ni interpretativna. Govorimo o sebi, ne razlagamo o drugih.

Biodanza je eno redkih mest, kjer tedensko prakticirate in izboljšujete svojo neverbalno komunikacijo in ob tem krepite svojo vitalnost, se zabavate in gojite pristne človeške stike.

Biodanzo je težko definirati z besedami. Treba jo je doživeti, izkusiti. Zagotovo pa lahko rečemo, da je biodanza poetika človekovega srečanja. Toplo vabljeni k tej lepi izkušnji.

 

Vodi Alenka Blazinšek ob 18.00
Vstop prost