Teozofija je lahko, tako kot vsak drug miselni sistem na področju spiritualnosti, uporabljena na dva načina: radovednemu da možnost razmišljati o nečem, s čimer se lahko um ukvarja in celo možnost izogibanja resničnega življenja. Druga pot odpira možnost živeti svoje življenje na drugačen način; prevajati teozofske koncepte v način življenja, kar vpliva na odnos do življenja samega, drugih ljudi in okolja. Bazična sprememba se zgodi, ko sprejmemo lastno duhovno dediščino, kar vključuje odgovornost, ki se začne in konča pri sebi. Živeti življenje teozofa praktično pomeni stalno prilagajanje svojih pogledov in popolno sprejemanje tega, da je lahko videnje drugega popolnoma različno in hkrati enakovredno. Takšno sprejemanje mnenj drugih ne predstavlja konformizma, ampak velik izziv na naš razvoj na tem področju.

 

 

Ob 19. uri predava Marcus van Alphen, škof SKC in psihoterapevt

http://markusvanalphen.com/