a
Pod tem naslovom smo člani ekipe TKBAK organizirali okroglo mizo, ki je sicer del našega projekta za mlade »DAJTE NAM MIR«
(www.dajtenammir.info) in pri katerem so sodelovali dijaki in dijakinje iz kar 9-ih celjskih srednjih šol. 
a
Namen organizacije okrogle mize s tovrstno vsebino in tematiko je ozaveščanje mladih in vseh ostalih ljudi o miru kot temeljni človeški vrednoti. Med ljudi želimo razširiti zavest, da je mir nujno potreben za gradnjo ter vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov doma in v svetu. En izmed ciljev je gotovo tudi prebujanje občutka soodgovornosti za spreminjanje situacije doma in v svetu ter zavedanja, da vsak izmed nas lahko prispeva »svoj kamenček« v mozaik dejanj za boljši in lepši jutri. Tako spodbujamo k razmišljanju in iskanju ustvarjalnih rešitev za kulturno in dostojanstveno sožitje ter sobivanje različno mislečih v lokalnih okoljih in tudi širše.
 
Sodelujoči gostje so bili:

  • MARIJANA KOLENKO – ravnateljica osnovne šole Lava Celje,
  • GREGOR DELEJA – ravnatelj Gimnazije Celje Center,
  • NINA MEYERHOF iz New Yorka – ustanoviteljica in predsednica organizacije Children of the Earth (http://www.coeworld.org/nina-meyerhof-edd),
  • PATRICK MC COLLUM iz Kalifornije – mirovni aktivist (http://patrickmccollum.org)
  • Moderator in povezovalec je bil DOMEN KOČEVAR, vodja Teozofske knjižnice in bralnice Alme M. Karlin – TKBAK.

a
Video posnetek:Poglejte si tudi ostale posnetke v našem video arhivu.Okrogla miza se je odvijala 13.9.2017 v Mladinskem centru Celje ob 13. uri in je bila namenjena vsem.