To pot smo si ogledali video z naslovom »Ogledalo odnosa«. Krishnamurti nas je to pot poučeval o tem, da so vsi naši odnosi dejansko namišljeni in da slonijo na podobi – predstavi, ki jo je oblikovala misel. Le kadar vidimo – gledamo brez predsodkov in brez vsake predstave – podobe, zmoremo biti v neposrednem stiku z življenjem…

Odnos je ogledalo, v katerem se vidimo take kot smo
in ne takšne kot bi si želeli biti…


Srečanje se je odvilo v:

  • torek, 19.9.2017 ob 19. uri v prostorih društva Pan Pogan, Linhartova 64, v Ljubljani