Postavitev družine je fenomenološka metoda uravnovešanja energij v sistemih. V vsakem sistemu, naj gre za družino, partnerski ali drug odnos, kolektiv, poslovno enoto itd., veljajo pravila, ob spoštovanju katerih se v sistemu vzpostavi red – red ljubezni. Ko pa so ta pravila kršena, nastane v sistemu energijski nered, ki se na zunaj kaže v boleznih, prepirih, težkih okoliščinah, nerazumevanju, slabem poslovanju in tako naprej. Z metodo postavitve družine, ki jo je razvil Bert Hellinger, skušamo v sistemu znova vzpostaviti red in ravnovesje, ki se odrazita tudi v vsakdanjem življenju.

 

 

Sobota, 20. 4., od 9.00 do 16.00 in nedelja, 21. 4. od 10.00 do 16.00

Cena seminarja za postavljalca je 100 € in za opazovalca 20.

Postavitve bo vodila Miša Šavor, prijave na 031 320 392.
Več na povezavi  http://savor7.wix.com/postavitevdruzine