Naše bivanje velikokrat zaznamujejo napetosti in težave na različnih nivojih bivanja. Poznamo jih v telesni, čustveni, razumski obliki in rešujemo bolj ali manj uspešno. Zaradi njih se lahko naša kvaliteta življenja zmanjša, lahko pa nas spodbudijo k iskanju novih rešitev. Kaj lahko naredimo, da ne bomo več le njihova nemočna žrtev, ampak jih bomo ustvarjalno uporabili pri svojem razvoju in spoznali kot zanimivo trditev, da so problemi naša Pot.

 

 

Ob 18. uri bo predaval Domen Kočevar, prof. soc. in teol.

Priporočen prispevek je 4 €.