a
Za nami je drugo srečanje Teozofskega klepeta ob čaju, ki ga je gostil Aristid Havliček. Slušateljem so bili podane zanimive informacije iz uvoda knjige Ključ teozofije, avtorice Helene P. Blavatsky.
a