.

Razprava o kozmičnem ognju ter predstavitev istoimenske knjige.

 

Osrednje in najobsežnejše delo celotne zbirke. Predstavlja nadaljevanje dela, ki ga je Djwhal Khul začel s Heleno P. Blavatsky v Tajnih naukih, in podaja razlago psihološkega ključa do Kozmičnega Stvarjenja. Govori o razvoju zavesti znotraj oblike, vse od najnižjih elementalnih bitij, pa do kozmičnih razsežnosti našega sončnega sistema in širše.

Posebno pozornost namenja Solarnem Ognju, ali ognju zavesti. Pojasnjuje same izvore človekove zavesti in smisel našega obstoja. Podrobno se posveti umeščenosti človeka in človeškega kraljestva v širšo obliko zavesti, ki jo imenuje Logos in razdela Njegovo naravo, ustroj in namen.

Razpravo o kozmičnem ognju je bila prvič objavljena leta 1925 v sklopu tretjega niza knjig, ki so bile plod sodelovanja med A.A.B. in Tibetancem. Njena vsebina priča o tem, da to delo predstavlja glavni in najbolj poglobljeni del naukov, izdanih v zbirki z naslovom Razprava o sedmih žarkih.

V Razpravi o kozmičnem ognju Tibetanec nadaljuje delo, ki ga je začel s H. P. B. v monomentalnem delu Tajni nauki, in poda razlago psihološkega ključa do Kozmičnega Stvarjenja. Alice A. Bailey pa je svojo vlogo odigrala v popolnem zavedanju tega sosledja podajanja naukov.

Tibetanec in A.A.B. sta s svojim načinom podajanja Večne Modrosti dosegla, da se bistvo predanega znanja izvilo iz primeža omejitev in neumnosti misterijev, slepila, napačnih trditev in neuporabnosti. S postopnim razodevanjem Večne Modrosti ob jasnem zavračanju dogmatičnega pristopa pomagata študentom postopoma tlakovati pot v novo obdobje miselne svobode.

.

Ponedeljek, 23.12. ob 18.00 uri.

Predaval bo Luka KOVAČ

.

Prispevek 4€ (3€ člani)