Postavitev družine je fenomenološka metoda uravnovešanja energij v sistemih. V vsakem sistemu, naj gre za družino, partnerski ali drug odnos, kolektiv, poslovno enoto itd., veljajo pravila, ob spoštovanju katerih se v sistemu vzpostavi red – red ljubezni. Če so ta pravila kršena, nastane v sistemu energijski nered, ki se na zunaj kaže v boleznih, prepirih, težkih okoliščinah, nerazumevanju, slabem poslovanju in tako naprej. Z metodo postavitve družine, ki jo je razvil Bert Hellinger, skušamo v sistemu znova vzpostaviti red in ravnovesje, ki se odrazita tudi v vsakdanjem življenju.

 

 

Seminar  bo vodila Miša Šavor, v soboto in nedeljo od 9. do 16. ure.

Cena 2-dnevnega seminarja je 100 € za postavljalce in 20 € za opazovalce.

Več na povezavi  http://savor7.wix.com/postavitevdruzine