Prostori, v katerih bivamo, so odraz nas samih. Tako, kot je za telo pomembno, da uživamo hrano, ki je živa in čim bolj naravna, je za kvaliteto našega življenja pomembno živeti v okolju, ki je živo in čim bolj naravno. In ne le to, kot duhovna bitja potrebujemo tudi podporo temu aspektu. Kako oblikovati svoj življenjski prostor, da bo v harmoniji z nami samimi in obenem podpora v naši duhovni rasti, nam bo skozi predstavitev svojih bogatih izkušenj z ustvarjalnim preoblikovanjem prostora in energij predstavila gostja večera. Več o njenem delu si lahko ogledate na povezavi http://www.bellarte.si/

 

Ob 18. uri bo predavala Katarina Vidmar,
slikarka in (pre)oblikovalka prostorov

Priporočen prispevek je 4 €.

 

Gostja o svojem delu:

Sem slikarka, ki je svoje delo iz slikanja na platno prenesla v prostor, saj mi je platno že zdavnaj postalo premajhno. Moje roke so kot »veter«, ki preoblikujejo prostor in vanj z ustvarjalnostjo prinašajo vitalnost, pretočnost, harmonijo in magičnost življenja.

Že od začetkov oblikovanja prostora sem želela v notranjost prinesti energijo narave, življenja. Najprej je bil moj namen predvsem ustvariti prostor, ki bo ljudem prijeten in v katerem se bodo dobro počutili. Z leti sem z razvijanjem svojega dela in delom na sebi to nadgradila. V prostor zato vse pogosteje uvajam objekte, energijske sisteme, magične strukture in freske, ki prinašajo čisto nove kvalitete, druge svetove in tako vitalizirajo človekov duhovni aspekt in njegovo rast.

Zaradi načina in tempa življenja ter stopnje razvitosti družbe so bivališča večinoma zelo odtujena od človekovih resničnih potreb in ne podpirajo ne njegove vitalnosti ne duhovnosti. S svojim delom pomagam videti to neskladje in pomagam narediti korak naprej. S posegom v prostor preoblikujem energije in vanj pripeljem kvalitete, ki ljudi, ki v njem bivajo, podpirajo.

Vsak prostor je tako kot vsak človek edinstven, zato je moj pristop k delu popolnoma individualen. Hvaležna sem vsakemu, ki me povabi v svoj prostor, da vanj pripeljem novo energijo, harmonijo, pretočnost in magičnost. Zame je to priložnost, da z ustvarjalnim procesom udejanjam svoje bistvo, za ljudi, s katerimi delam, pa to pomeni tudi delo na sebi, premikanje meja in pot k sebi.

Prostor zaznavam večplastno. Najprej je tu prostor v fizičnem pogledu, njegova razporeditev, odprtost in funkcionalnost. Drugo, a zelo pomembno plast predstavljajo manj očitne energije v prostoru. Na njej se odražajo tako zastareli in utesnjujoči energetski zapisi kot tudi možnosti, ki jih prostor še ni izkoristil. S te ravni se začnejo odvijati intuitivni procesi predrugačenja starih vzorcev. Oblike, barve in strukture, ki postopoma zgradijo novo zunanjo prostorsko podobo, učinkujejo kot transformatorji in prevodniki novih kvalitet, ki komunicirajo s človekovim notranjim svetom. Moje delo se ne konča pri spreminjanju energij, pač pa s sidranjem novih energetskih vibracij v materialnem.