a

V torek 24.10.2017 ob 10:30, se je v študijski učilnici Osrednje Knjižnice Celje odvilo zaključno srečanje projekta »DAJTE NAM MIR« (www.dajtenammir.info).
a
V projektu, ki ga je podprla tudi Mestna občina Celje in katerega pobudnik in organizator je bila Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin, so sodelovali dijaki in dijakinje iz kar sedmih celjskih srednjih šol.
a
Na dogodek so bili povabljeni župani celjskega območja, ravnatelji sodelujočih srednjih šol, mentorji, profesorji, starši, prijatelji in sošolci sodelujčih dijakov in dijakinj. Na začetku srečanja je ga. Marija Lokovšek iz Mestne občine Celje pozdravila  vse sodelujoče in ostalo občinstvo v kratkem vzpodbudnem nagovoru. Poleg 30 –ih mladih, ki so nas navdušili s svojimi odličnimi predstavitvami PROJEKTNIH NALOG, se je zaključnega srečanja tako udeležilo kar blizu 70 slušateljev, ki so prisostvovali in bili tako priča res zanimivim vsebinam.
a
Namen projekta je bil ozaveščanje mladih in vseh ostalih ljudi o miru kot temeljni človeški vrednoti in o tem, da lahko vsak izmed nas po svojih zmožnostih in v okviru danih pogojev prispeva svoj doprinos v mozaik dejanj za boljši in lepši jutri. Vsebina programa se je nanašala na 17 ciljev za trajnostni razvoj, ki jih je leta 2015 sprejela Organizacija združenih narodov in so temeljna vsebina Agende 2030 za trajnostni razvoj.
a
V okviru omenjene tematike so tako mladi skozi skupinsko delo in pod okriljem izbranih mentorjev  dalj časa zavzeto ustvarjali in izdelovali PROJEKTNE NALOGE, ki so jih na zaključnem srečanju tudi predstavili. Njihove predstavitve so zajemale raziskavo izbrane teme z podanimi ugotovitvami in rešitvami (vsaka skupina si je izbrala enega izmed 17-ih ciljev trajnostnega razvoja, v katerega se je poglobila in ga raziskala), prikaz kratkega videa o temi ter izdelavo plakata – posterja, na katerem so predstavljeni povzetki in ugotovitve njihovega raziskovalnega dela.
a
Omenimo naj, da smo se z Osrednjo knjižnico Celje, ki podpira  delo z mladino, še posebej projekte na temo miru, dogovorili, da bodo končni izdelki – PROJEKTNE NALOGE v obliki plakatov –posterjev, razstavljeni v avli OKC na posebnih panojih in na ogled javnosti ter obiskovalcem knjižnice do 11.11.2017. To je res odlična priložnost, za vse nas, da se mladi in šole s svojimi deli izkažejo in predstavijo.
a
Video posnetek:Poglejte si tudi ostale posnetke v našem video arhivu.
a