a
V tem simpoziju so nam predavatelji podali njihovo lastno razumevanje pojma »državljan sveta« oz »world citizen« in nas tako spodbudili k raziskovanju in poglabljanju o tem, da je državljan sveta nekdo, ki je presegel identiteto naroda oz. skupnosti iz katere izhaja. Tak posameznik se je tako osvobodil navezanosti na pripadajočo kulturno-duhovno dediščino, vendar jo še vedno spoštuje! Identiteta državljana sveta se je »razširila« v ustvarjalnem iskanju in udejanjanju kvalitetne kulture strpnega sobivanja in medsebojnega spoštovanja z različno mislečimi, iz različnih kulturnih okolij.
a
Predavatelji so nas seznanili tudi z ovirami in bremeni družbenega, kulturnega, političnega in ekonomskega značaja, ki tarejo velik del današnjega sveta in preprečujejo posamezniku postati državljan sveta. Z gosti smo se podali tudi v raziskovanje in razmišljanje o osnovnih – temeljnih pogojih in vzvodih za ustvarjanje kulturnega sobivanja različnih, v duhu medsebojnega spoštovanja, razumevanja in zaupanja.
a
Drugi simpozij se je odvil v Levstikovi dvorani Osrednje Knjižnice Celje, na dan 25.11.2017 od 10.00 do 14.00 ure.
a
Na tem simpoziju smo gostili naslednje predavatelje:

  • Maca Jogan
  • Neža Kogovšek Šalamon
  • Karel Gržan
  • Aristid Havliček
  • Nina Meyerhof

Več o naštetih predavateljih in njihovih prispevkih najdete tukaj.
a
Na naši strani za simpozije v TKBAK lahko najdete informacije o preteklih in sledečih simpozijih: www.simpoziji2017.jivatma.si
a
Na voljo so video posnetki prispevkov posameznih predavateljev.

a
Fotografije iz srečanja: