Zavestni prodor v višje stanje zavesti z meditacijo novega časa in prostora – teorija, praksa in iniciacija. Človek stopa v novo dobo – v neznano. V obdobju prehoda se stare vrednote življenja soočajo s slutnjami vrednot novega časa. Človek se sooča s krizo nove identitete in krizo medsebojnih odnosov. Ritem življenja je vse hitrejši, glava je polna skrbi in srce polno bolečine. Časa zmanjkuje, strah narašča, upanje bledi. Življenje spolzi med prsti tistemu, ki se ne zna ustaviti, odklopiti in prisluhniti TIŠINI SRCA.

 Novi čas zahteva nov pristop in nov odnos, zato je pomembno, da spoznamo in uporabljamo tehniko meditacije, ki nam bo v največjo korist v osebnem (tako poslovno kot zasebno), predvsem pa v duhovnem napredovanju. Ko se osvobodimo vpliva preteklosti in sanjarjenja o bodočnosti, odkrijemo izvor življenjske moči, lepoto bivanja in modrost prastarih dni.

 “Pričakuj, da bo cvetlica cvetela v tišini, ki sledi viharju, ne prej”.
/LUČ NA POTI/

 

 

Na 1-dnevni delavnici se bomo seznanili s prastaro in obenem novo tehniko odklopa od lastnega iluzornega sveta ter vstopa v večno tišino srca. Kalahamsa kriya predstavlja eno izmed temeljnih tehnik AGNI JOGE (joge sinteze), ki je joga Nove dobe. Je tehnika kvantnega skoka iz običajne pogojne zavesti v brezpogojno planetarno in kozmično zavest. Tisočletja je bila varovana v SIDDHAŠRAMU, duhovnem središču indijskih modrecev. V Sloveniji je bila v tišini ašrama Duhovne družine posredovana M.W.D./Aristidu Havličku – učitelju Kriya joge in Tantretike, gnostičnemu duhovniku in starosti Duhovne družine – da jo podeli s tistimi, ki so odprtega uma in iščočega srca. Kalahamsa kriya je kompleksna tehnika, sestavljena iz treh elementov in treh stopenj, ki so podeljene preko iniciacijskega procesa.

Iniciacija v 1. stopnjo sledi enodnevni delavnici.

Delavnico bo od 10.00 do 18.00 vodil Aristid Havliček – Tili.
Prispevek: 50 €