Neprofitno društvo Share Slovenija je del mednarodnega gibanja, ki podpira zamisel o novih družbenih odnosih,  ki temeljijo na pravični izmenjavi dobrin kot osnovi za mir in sodelovanje med narodi.

V današnjem kaosu boja za preživetje in po drugi strani materializma in pohlepa, ki človeštvo in planet ženeta na rob uničenja, je vendarle moč slišati tudi sporočilo upanja.

B. CREME nam sporoča, da v tem prelomnem času nismo sami, da človeštvo od nekdaj spremljajo in usmerjajo ljudje, ki so pred nami stopali po poti razvoja, po kateri hodimo danes mi in so se v tem življenjskem procesu izmojstrili-to so mojstri modrosti, naši starejši bratje. V teh kriznih časih se vračajo med nas, vodi pa jih izjemni posameznik, ki je tudi njihov mentor in učitelj. Njegovo osebno ime je MAITREJA  in opravlja nalogo SVETOVNEGA UČITELJA.  Učitelja pričakujejo vse religije, le da pod različnimi imeni: kristjani pričakujejo Kristusa, budisti novega Budo Maitreja, muslimani imama Mahdija, hindujci Krišno, judje mesijo. To so samo različna imena za svetovnega učitelja Maitrejo. Cilji delovanja  mojstrov modrosti so povezani z vzpostavitvijo takih razmer v svetu, ki bodo vsem ljudem tega planeta omogočili dostojno – človeka vredno življenje, streho nad glavo, hrano in dostop do čiste pitne vode, pravico do izobraževanja, zdravstvene oskrbe. Temeljno sporočilo svetovnega učitelja Maitreje je povezano z uvedbo načela medsebojne delitve dobrin med ljudmi – to je ključ prihodnosti in pravičnosti.

aa
Več o tej temi si lahko preberete tukaj.
a
Predavanje bo v četrtek, 28.1.2016 ob 18.00 v TKBAK Celje.
Predavanje bo brezplačno.
Predavatelj: Aleš Novak iz Maribora
Informacije:   031 479 o81 (Mira Iskrač)