.

Razprava o beli magiji ter predstavitev istoimenske knjige.

 

Pot učenca

Učenstvo je eno izmed obdobji v razvoju človeškega bitja, ki je eno najtežjih. Na to pot stopimo, ko se pričenjamo vedno bolj zavestno odzivati na klice naše duše in vse bolj izstopamo iz povsem osebnostne zavesti ter prehajamo v skupinsko zavest ali zavest duše. Besede Bela magija se nanašajo na umetnost navezovanja stika z dušo in zlivanja z njo. Knjiga zato prestavlja nepogrešljiv priročnik za vse, ki v svojem srcu čutijo povezanost s človeštvom in odgovornost, da doprinesejo k boljši in svetlejši prihodnosti.

Ezoterična zgradba človeka

Moderna pojmovanja o tem, kaj človek je, so večinoma omejena samo na njegovo telesno in psihološko plat. Bela magija pa nas popelje v raziskovanje globin človeškega bitja. Tako spoznamo njegove tri vidike, principe, telesa, prek katerih se izraža, centre eteričnega telesa, naravo egoičnega lotosa in še mnogo več. Veliko pozornosti je deležna astralna ali čustvena raven, katere obvladovanje danes za večino predstavlja naslednji korak naprej na poti njihovega razvoja.

O naravi in obvladovanju astralnega telesa oziroma čustev

Astralno telo je eno izmed treh nižjih človekovih teles. Kot človeštvo smo na stopnji razvoja, na kateri astralno telo predstavlja posameznikov osrednji zaznavni mehanizem in v veliki meri pogojuje njegovo delovanje. Večina izmed nas torej hodi skozi življenje pretežno na podlagi svojih občutkov in želja. Zato smo nenehno podvrženi nihanjem med nasprotnimi poli sreče in nezadovoljstva, veselja in žalosti, gotovosti in dvoma, poguma ter strahu. Bela magija je prva knjiga, ki je javnosti razkrila ezoterični pristop k obvladovanju eteričnega telesa in s tem k umiritvi čustvenih nihanj. Razkriva nam pot, kako doseči in se osrediščiti na mentalni ravni in kako od tam nato poseči k duši.

O novi dobi in novih oblikah služenja

Bela magija je eno izmed uvodnih del opusa, ki je nastal v sodelovanju Djwhal Khula in Alice Bailey. Eden osrednjih namenov njunega sodelovanja spodbujanje oblikovanja nove duhovne kulture, ki bi človeštvo popeljala v novo dobo ali dobo vodnarja in omogočila razcvet sodelovanja, neškodljivosti, zavedanja o obstoju Hierarhije ali kraljestva duš, sodelovanja z ustvarjalnimi kozmičnimi silami in oblikovanja novih, primernejših oblik človekove ustvarjalnosti in služenja.

Pestra paleta drugih tem

Širino tem, ki jih obdela Bela magija je težko povzeti. Za vse nadaljnje knjige bi lahko rekli, da so zgolj razširitve delov Razprave o beli magiji. V njej tako najdemo sestavke o kozmičnih energijah in žarkih, o ezoterični astrologiji, o oblikovanju miselnih tvorb, o principih prebujanja centrov, o pravilnem ustvarjalnem delovanju, o odrešitvi, o prihodnosti in še marsikaj.

.

Torek, 3.12. ob 18.00 uri.

Predaval bo Luka KOVAČ

:

:

Prispevek 4 € (3€ člani)