V nedeljo, 16.11.2014 ob 10.00 bo Maša Svobodne Katoliške Cerkve.
V nedeljo, 30.11.2014 ob 10.00 bo I. Adventna Maša.