a

Predavanje je izvajal Aristid Havliček – Tili, škof Svobodno katoliške cerkve.
a
Govora je bilo o zanimivi tematiki, ki se je dotikala kulture strpnega sobivanja različno mislečih iz raznih kulturnih okolij in o umetnosti medsebojnega spoštovanja in preseganja različnosti.
a
Predavatelj se je dotaknil tudi področja narodne identitete in pripadnosti kot kvalitete ter iz tega izvirajoče problematike na drugi strani.

a
Med drugim je pojasnil temeljne principe za uspešno preseganje drugačnosti in ustvarjanje pogojev za kvalitetno sobivanje prežeto z zaupanjem, v multikulturnem svetu nenehnih sprememb.
a
a

january_4b4a203489bdd_hires

Izbrano tematiko je osvetlil tudi iz zornega kota teozofije – filozofije, ki nas vodi v občutenje globjih ravni zavesti in katere prvi izmed treh njenih temeljnih ciljev je: “Ustvariti jedro splošnega bratstva med ljudmi, ne glede na raso, narodnost, družbeni položaj in spol.”
a
Kot primer je navedel nekaj znanih filozofov in aktivistov, ki so s svojim udejstvovanjem, delovanjem in zgledom veliko prispevali in pripomogli pri uresničevanju širjenja bratstva med ljudmi.

a
Srečanje je bilo v: 
ponedeljek, 7.8.2017 ob 20.30 uri na mestni plaži v Celju.

a
Vstop je bil prost.