a
Reinkarnacija je resnica, ki je vplivala na številne ljudi naše rase in oblikovala mišljenja velike večine skozi stoletja. Iz evropskega uma je izginila med temačno dobo in v precejšnji meri prenehala vplivati na naš mentalni in moralni razvoj – povedano mimogrede, na njegovo škodo.
a
V zadnjih sto letih je od časa do časa blisknila skozi ume nekaterih velikih zahodnjakov kot možna razlaga za nekatere najbolj zapletene življenjske probleme: v zadnjih letih, po njeni jasni predstavitvi kot bistvenem delu ezoteričnega učenja, pa se je o njej nenehno razpravlja, tako da med bolj razmišljajočimi študenti skrivnosti življenja in evolucije nenehno pridobiva na pomenu.
a
Toda, v času ko je bila Evropa potopljena v barbarstvo, je vzhod užival prefinjeno in prijazno civilizacijo, ki je imela svoje filozofe in pesnike, medtem ko je bil zahod globoko nepismen. Na vzhodu je veliki nauk ohranil neizpodbiten vpliv v subtilni metafiziki Brahmanov ali v plemeniti morali, ki domuje v senci Buddhe in Njegovega Dobrega Zakona.
a
Toda naravno dejstvo, ki je lahko v nekem delu sveta celo začasno prezrto, ne more biti uničeno, tako da se, čeprav potopljeno, ponovno dvigne na vpogled ljudem.
a
To se je zgodilo tudi v zgodovini nauka reinkarnacije v Evropi, z njegovim občasnim pojavljanjem, ki mu lahko sledimo od začetkov krščanstva do današnjih dni, in v njegovem rastočem sprejemanju v sedanjem času.
a
O avtorici si lahko več preberete na naslednji povezavi:
a
https://www.jivatma.si/teozofija/pomembni-teozofi/annie-besant/