a

Avguštin o Trojici govori o povezavi Boga, Jezusa in sv. Duha. Bog, sin in sv. Duh so povezani kot eno. Imajo skupno moč, luč in cilj. So eno, a hkrati sin ni dobesedno Bog, a je eno z Njim  in v Njem.Trojica deluje neločljivo. Božji sin, ki je v Božji  podobi enak Očetu, a kot ljubezen in odrešenje sprejme  ponižnost kot človek. Jezus je Bog, a je hkrati njegov Sin. Je od Boga poslan kot odkupitev. Knjiga govori tudi o iskanju višjega in čistosti ter osvobajanje od zelo pretkanega greha, ter o osvobajanju telesa in duha. O izvirnem grehu in mesenosti ter poželenju in ostalih slabostih človeka in o zasužnjenosti, ki ga greh prinese. Sveti  Avguštin razlaga v knjigi, da mora človek prav živeti, to je nič slabo hoteti in tudi, če se navidezna pridobitev ali želja trenutno zdi kot sreča, to ni prava sreča, če ne izvira od Dobrega.