a
bogo_vestnik

a

BOGOSLOVNI VESTNIK je znanstvena revija profesorjev Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z recenzijo. Revija izhaja od leta 1921. Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke in prispevke s področja teologije in drugih ved, ki so sorodne teologiji. Objavlja v slovenskem, a tudi v latinskem, angleškem, francoskem, nemškem in italijanskem jeziku.
a
Več o reviji in posamezne prispevke iz obdobja 2003-2015 najdete tukaj:
a
http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60