a
celjan

a

Tednik CELJAN je mestni časopis in pokriva območje Mestne občine Celje in občin Vojnik ter Štore. Izhaja že 15. leto v nakladi 3.500 izvodov. Časopis izide vsako sredo.

CELJAN je v celoti v barvnem formatu in izide predvidoma na 40 straneh.

V njem so objavljene pomembne novice o gospodarskem, kulturnem, družabnem in športnem utripu ter aktualne informacije lokalnih podjetij.

Dogodke, ki jih prireja naša knjižnica, napovedujemo v rubriki Scena. Občasno so naši dogodki predstavljeni v obliki samostojnih prispevkov.

 a

Več o časopisu najdete na naslednjih povezavah:
a
http://www.novice.si/celjan-info/

http://www.novice.si/