a
communities
f

Revija izhaja od leta 1972 dalje in je primarni vir za informiranje, zgodbe in ideje o namernih skupnostih v Severni Ameriki, vključno z mestnimi zadrugami, sobivanjskimi skupinami ekovasmi in podeželskimi  skupnostmi.

COMMUNITIES se zdaj osredotoča tudi na ustvarjanje in krepitev skupnosti na delovnem mestu, v neprofitnih ali aktivističnih organizacijah, in v soseskah, s prav tako izboljšano pokritostjo mednarodnih skupnosti. Raziskuje radosti in izzive  sodelovanja v svojih številnih dimenzijah.
a

http://www.ic.org/communities-magazine-home/

http://www.ic.org/category/communities-articles/

http://www.ic.org/community-bookstore/category/communities-magazine/back-issues/