domen
Domen Kočevar je idejni vodja Teozofske knjižnice Alme M. Karlin, profesor sociologije in teologije ter škof Svobodne katoliške cerkve.