a
druzboslovne_razprave

a

Revijo izdajata Slovensko sociološko društvo in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. V njej so objavljeni kolegialno recenzirani znanstveni članke in recenzije knjig s področja sociologije, komunikologije, politologije in kulturologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih disciplin. Izhaja trikrat letno (april, september, december) vse od leta 1984.
a

Več o reviji si je mogoče prebrati tukaj:
a
http://druzboslovne-razprave.org/sl/
a
Seznam vseh številk pa si je mogoče ogledati tukaj:
a
http://druzboslovne-razprave.org/letniki/