a

svetovni_etos

Sodobni katoliški teolog švicarskega porekla Hans Küng (roj. leta 1928) je tvorec novega svetovnega etosa. Leta 1979 so mu zaradi njegove načelne heretične drže odvzeli predavateljsko pravico na katoliški fakulteti v Tübingenu. Do tega je prišlo, ker je zavračal in kritiziral dogmo uradnega katolicizma o papeževi nezmotljivosti. Še danes odločno trdi, da novi svetovni red ni možen brez novega svetovnega etosa. Po njegovem svetovni etos nikakor ne pomeni nove svetovne religije, ampak prej etični koordinatni sistem, ki je obvezujoč za vse. Projekt univerzalnega etosa želi uveljaviti soglasje o skupnih vrednostah, držah in etičnih merilih za vse ljudi. Etika, pri kateri vztraja svetovni etos, je univerzalna. Osnovne etične zahteve zavezujejo, vse še tako različno usmerjene ljudi, ne glede na raso, kulturo, religijo, svetovni nazor, za verujoče in neverujoče, religiozne in nereligiozne, k spoštovanju življenja, k nenasilju do drugega, k medčloveški solidarnosti, strpnosti in sodelovanju, k spoštljivemu odnosu med spoloma,… Članek še posebej poudarja pomen temeljnega zaupanja – reči svetu, stvarnosti da, kajti po Hansu Küngu šele iz njega raste notranja avtonomija človeka, samodajanje zakonov, občutek samoodgovornosti pri tem, kako se v življenju samouresničujemo in hkrati sooblikujemo svet. Posebno odgovornost za to, da bi svetovni etos postal podloga mednarodnega sožitja in sodelovanja, nosijo svetovne religije, oziroma njihovi predstavniki, ki naj bi spodbujali in vodili medverski dialog. Hans Künig zato zaključuje svoj spis z ugotovitvami:
a
Ni miru med narodi brez miru med religijami.
Ni miru med religijami brez dialoga med religijami.
Ni dialoga med religijami brez globalnih etničnih standardov.