doc. dr.
ILKA ČERPES
docentka za urbanizem na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani

a

ilka_cerpesILKA ČERPES je arhitektka doktorica znanosti in docentka za urbanizem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Je avtorica monografije Urbanistično načrtovanje in zbornika O urbanizmu ter soavtorica več strokovnih monografij.

Znanstvene in strokovne članke objavlja v domačih in tujih znanstvenih revijah.

Na srečanjih, simpozijih in konferencah redno predstavlja svoje raziskovalno in strokovno delo domači in mednarodni javnosti.

Sodeluje v evropskih projektih Tempus, Erasmus in Internacionalizacija Univerze v Ljubljani.

V okviru učiteljskih izmenjav je gostovala na petih uglednih evropskih fakultetah za arhitekturo: v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Švici.

Je mentorica številnih urbanističnih delavnic in diplomskih nalog. Je predavateljica na doktorskem študiju Arhitektura Univerze v Ljubljani, kjer so pod njenim mentorstvom trije kandidati dosegli naziv doktorja znanosti.

Je področna urednica za urbanizem pri mednarodni znanstveni reviji Igra ustvarjalnosti in članica znanstvenega odbora znanstvenega srečanja Pametni urbanizem.

Je soavtorica Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje-urbanizem ter Univerzitetnega študijskega programa druge stopnje-urbanizem, ki sta bila akreditirana pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva leta 2011 in 2012.

Na Fakulteti za arhitekturo opravlja naloge namestnice predstojnice Katedre za urbanizem in je koordinatorka tutorjev.

Je mentorica diplome nagrajene s študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani.

Kot avtorica ali soavtorica je prejela tri prve in več drugih ter tretjih nagrad na državnih in mednarodnih arhitekturno-urbanističnih natečajih.

Je avtorica številnih arhitekturno urbanističnih študij in projektov, ki jih stroka priznava za uveljavljanje v domači in mednarodni strokovni javnosti.

Je soavtorica dveh preglednih arhitekturnih razstav v ljubljanski galeriji Kresija in deluje v uglednih strokovnih združenjih arhitektov.

V dveh mandatih je opravljala funkcijo predsednice Društva arhitektov Ljubljana, bila je članica komisije za podelitev prestižne nagrade za arhitekturo Sklada ahitekta Jožeta Plečnika, članica več domačih in evropskih natečajnih žirij ter članica slovenskega odbora evropskega združenja Europan.
a
Vir: http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=1923