a
janakercmar
a
Mlada evangeličanska duhovnica Jana Kerčmar ml. deluje v cerkvenih občinah Apače pri Gor. Radgoni in Selo pri Moravskih toplicah.
a
Je ena od treh hčerk, tako njen oče kot tudi mama sta duhovnika, njena mama pa je bila slovenska duhovnica. Družina je v sorodu tudi z evangeličanskim škofom Gezom Ernišo. Kerčmarjeva v ospredje postavlja človeka kot celoto, skozi različne aktivnosti pa se trudi Cerkev približati mladim.