Nasrudin, pametni tepec iz sufijskih pripovedk, je nekega dne odšel v banko, da bi vnovčil ček in blagajnik ga je prosil, naj se identificira. Izvlekel je ogledalo iz svojega žepa, se pogledal, in rekel: “Da, to sem jaz.”

            Mi bi lahko namesto ogledala  izvlekli vozniško dovoljenje, toda naše umevanje o tem, kdo smo, ne gre globlje od Nasrudinovega. Poredkoma se vprašamo, kdo sem jaz, kaj pomeni biti človek?

SPOZNAJ SAMEGA SEBE

            Skozi zgodovino se zahodnjaki skušamo spoznati, tako kot je to svetoval delfski orakelj. V srednjem veku smo poskušali determinirati naše fizične in psihične tipe. V zadnjem času so nekateri izmed nas raziskovali podzavestno, ki ga je odkril Freud, polno naših najslabših lastnosti ali širše nezavedno s heroičnim in pametnim potencialom, ki ga je odkril Jung ali pa celo trans osebno zavest onkraj naše ločene osebne skrbi, ki je v zadnjih časih raziskovana na zahodu.

            Starodavna ali brezčasna modrost, imenovana teozofija, je dolgo prikazovala bolj precizno in detajlno razumevanje celotnega obsega človeške narave, kot si moderna psihologija predstavlja. Joga filozofija, tibetanski budizem in učenje starodavnega Egipta je samo nekaj tradicionalnih izvorov za razširjen pogled na človeško naravo v moderni teozofiji.

            Včasih z lahkoto prepoznamo aspekte nas samih v teozofskih opisih človeške narave in lahko najdemo tudi druge, ki jih medlo zaznavamo v sebi. Na primer, nekateri ljudje dobivajo znamenja, ki so več kot vsakodnevna – znamenja nesmrtnosti, kot jih imenuje pesnik William Wordsworth. Znotraj vsakega od nas je jedro, večna iskra, “atman” ali jaz, Jezus znotraj nas ali narava Bude, ki je eno z božanskim bitjem, ki mu pravimo Bog. Mi izražamo to notranje jedro v svetu skozi moči, ki jih naše življenje postopoma aktivira.

            Moči ali kapacitete in sposobnosti, s katerimi izražamo naš najgloblji jaz, se v teozofski literaturi imenujejo načela. Lahko si jih predstavljamo v dveh skupinah, eni orientirani v največji meri k zunanjemu svetu in bolj kratkotrajni, imenovani osebnost in drugi globlji, bolj notranji in bolj trpežni, imenovani individualnost. Izrazi kot so “Nisem bil pri sebi” in “Bil sem poleg sebe” kažejo na intuitivni občutek, da imamo zunanji ali spodnji in notranji ali višji jaz. Starodavna modrost dela to razumevanje eksplicitno.

OSEBNOST

            V prvem kompletu načel ali osebnosti, se lahko zlahka prepoznamo, kajti s tem ponavadi identificiramo jaz, ki je sestavljen iz najbolj običajnih aspektov naše narave. Čeprav se včasih imenuje spodnji jaz, ni inferioren do drugih delov, prav tako kot nizki C ni inferioren visokemu C na klavirju. Oba sta potrebna dela celote.

            Osebnost je sestavljena iz fizičnega telesa (oba, tako gosti del, ki nam je domač in subtilnejši del, ki ga imenujemo vitalni dvojnik, povezan z energijo, ki teče skozenj), emocij in dela uma.

            Telo, dvojnik in vitalnost. Ko se počutimo utrujeni in brez energije, je naš tok vitalne energije nizek. Ko se počutimo polni energije in žive, je tok močan. Telo ima okrog in skozenj energijsko polje, ki ga imenujemo eterični dvojnik ali telo. To polje napaja življenjska sila, ki jo Hindujci imenujejo “prana”, Kitajci “chi” in zahodni psihologi “libido”. Ta sila je univerzalna energija v vseh živih bitjih in njen pravilni tok je esencialen za življenje in zdravje.

            Emocije. Emocije, občutki, poželenja in strasti so lahko zelo močne sile in imajo lahko velika nihanja. Včasih smo entuziastični in razvneti od življenja. Včasih smo depresivni in otrpli. Lahko smo jezni, žalostni, ljubeznivi, veseli, vse v zelo kratkem časovnem razponu. Naša telesa so obkoljena in preplavljena s poljem emocionalnih energij zaradi našega vitalnega dvojnika. Emocije potekajo skozi to polje in nam včasih grozijo, da nas bodo premagale.

            Intelekt. Aspekt uma, ki je zajet v osebnosti, je tesno povezan s fizičnimi možgani, in je tako imenovan tudi možganski um, ali konkretni um, ker vidi specifike, je prizemljen in praktičen ali “spodnji” um, ker je blizu svetu okrog nas. Skozi njegove moči delamo urnike, najdemo usmeritve, rešujemo praktične probleme in organiziramo naša vsakodnevna življenja.

            Intelektu pravimo tudi “opičji um”, ker nenehno preskakuje z ene stvari na drugo, kot ste že verjetno opazili, če ste poskušali meditirati. Je sedež stereotipov, avtomatske obrambe, togih poti reagiranja brez upoštevanja enkratnosti položaja in pogojevanja vseh tipov. Na primer, če je oseba druge rase ali kulture hladna do nas, smo lahko sovražno nastrojeni proti celi skupini, s katero identificiramo to osebo. Iz takih navad in pogojevanj ravnamo večkrat kot se zavedamo.

INDIVIDUALNOST

            Si lahko predstavljate sami sebe brez telesa, emocij in “opičjega uma”? Bi še kaj ostalo? Konstantno uporabljamo energije in moči osebnosti in ponavadi mislimo, da smo to mi. Vendar se včasih dotaknemo globljih plasti našega bitja, na primer, kadar smo navdihnjeni ali se dvignemo izven sebe.

            Ko smo popolnoma izgubljeni v spoštovanju do narave, umetniškemu delu ali glasbi, verski gorečnosti, smo lahko povzdignjeni do višjega občutka, kdo smo. To izstopanje od vsakodnevnega jaza (etimološki pomen besede ekstaza ) se lahko zgodi tudi zaradi nesebične ljubezni, sočutja in simpatije. Spiritualna volja ali hotenje, ki nam daje občutek smeri, je tudi aspekt individualnosti.

            En način, da postanemo odprti za ta aspekt nas samih, je skozi meditativne in kontemplativne izkušnje, v katerih um ostane obrnjen navznoter, namesto da nas vleče navzven.

            Individualnost se imenuje tudi višji jaz ali nesmrtni jaz, duša, reinkarnirajoči ego. Sestavljen je iz druge skupine načel, vključujoč aspekt uma, ki je abstrakten, ker deluje s posplošitvami in univerzalijami.

            Neoseben um. Osebni ali »nižji možgani« so pogojevani z našimi izkušnjami in se konstantno spreminjajo zaradi vplivov naših izkušenj v svetu. Neosebni, višji ali abstraktni um ne deluje s z senzoričnimi podatki, ampak z univerzalnimi načeli, ki poudarjajo, kako se odzivamo na senzorične podatke. Matematika in simboli, ki stojijo za celim razredom stvari, pozivajo k višjim, neosebnim mislim. Neosebni in osebni um nista ločena subjekta.Osebni um je način, kako deluje neosebni um skozi možgane med inkarnacijo. Oba sta aspekta enega uma, manas v sanskritu.

            Intuicija. Včasih se znajdemo pred težkim problemom ali idejo. Potem problem opustimo in kar naenkrat zasije zora. To je primer intuicije, ki dela skozi um. Nenaden vpogled ali osvetljenost je značilna za intuicijo ali buddhi, kot je imenovana v sanskritu. Buddhi daje dvig čuta enotnosti, bodisi z drugo osebo, z naravo, s planetom, vesoljem ali z božanskim.

            Spiritualni namen. Načela intuicije in abstraktnega uma sta vodeni s spiritualnim namenom ali voljo, aspekt atmana, jaz ali božanska iskra, ki se fokusira  na dolgoročne spiritualne cilje in nam daje občutek smeri od globoko znotraj. To funkcijo jaza lahko občutimo, ko imamo močan namen za daljši čas, tako kot diplomirani študent preloži osebno zadovoljstvo, ali ko mi vztrajamo v spiritualnih praksah daljši čas.

            Ta načela niso ločeni deli nas samih. So aspekti enega jaza znotraj nas. So poti, kako celota izraža jaz v svetu. Takšne so kot barve mavrice, ki se pojavijo iz bele barve duha ali atmana, notranje iskre, ki je eno z božanskim.

NAŠE DOLGO POTOVANJE

            “Atman je brahman” je vzhodni izraz, ki tako kot kristjan pravi “jaz in moj oče sva eno”, ki izraža pomemben koncept, da smo eno z božanskim. Atman, božansko znotraj, je jedro našega bitja, od katerega prihaja in je tudi božanska podlaga, ki podpira in drži vesolje. Mi potujemo od našega doma v atmanu v svet, da pridobimo izkušnje in se s potovanja vrnemo obogateni

            Miti in pravljice o potovanju pogosto upodabljajo naše zadrževanje v osebnosti in v telesu in naš povratek domov v atmanu. Zgodba o Tomu Thumbu je ena izmed njih.

            Tomov oče je bil krojač in njegova mati izdelovalka sukanca. Sukanec predstavlja neizoblikovano snov, iz katere je stkano vesolje in tkanine, ki jih krojač izoblikuje, so forme, narejene iz tega sukanca. Tako Tomovi starši simbolizirajo atman ali božansko esenco, iz katere vse nastaja v komplementarnih žensko/moških aspektih.

            Tom ” ni večji od tvojega palca”. Atman je opisan v Upanishadah kot “večji od velikega”, točka božanskega, zakopana v srcu vseh živih bitij. Tom se je rodil prezgodaj, tako kot smo mi neizoblikovani in neizkušeni, ko se vkrcamo v naše spiritualno potovanje. Tom je željan, da bi zapustil svoj dom in starše, in da bi videl svet, prav tako kot smo mi željni, da se vkrcamo na življenje izkušenj.

            Med njegovimi dogodivščinami je Toma pogoltnila krava, zemeljski simbol, direkten simbol, ki se nanaša na fizično telo. Padel je tudi med tatove in lisice, tradicionalne simbole pohlepa in požrešnosti, ki predstavljajo preveliko navezanost na fizični svet. Tom tudi vodi konja s šepetanjem v njegovo uho, kar sugerira, da bo čez čas obvladoval fizično telo. Na koncu se vrne domov k staršem, pametnejši kot pred odhodom.

            Romarska duša v nas, ki potuje skozi materialne svetove je atman, točka v božanskem, oblečena v fini plašč buddhija. Oba združena se imenujeta monada. Ko se vkrcata na pot, postaneta vgrajena v polje manas, neosebni um. Skozi dolgo romanje ti trije ostajajo v uniji kot individualnosti in se odražajo v svetu. Kot Narcis v grškem mitu, individualnost postane zaverovana v svojo refleksijo, osebnost pa pozabi, kdo v resnici je.

            Mi smo kot individualnosti, ali atma-buddhi-manas, projekt mnogih osebnosti skozi dolgo periodo časa. Odraženi v teh osebnostih smo soočeni z mnogimi izzivi in priložnostmi, ki vedno bolj razvijajo naša načela in kapacitete, na katerih vztrajamo v naši individualnosti, tako, kot jih izražamo  v svetu. Ničesar pridobljenega ni za vedno izgubljeno, čeprav je lahko za nekaj časa neaktivno.

            Končno začnemo občutiti razlog našega dolgega potovanja skozi mnogo življenj. Ljudje, ki jih zanima pomen življenja skozi študij, kot je teozofija, se začnejo vračati domov. Poraja se želja, delati z našim spiritualnim smislom in mi občutimo razvoj samega sebe, živimo v večji harmoniji z višjim znotraj nas. Kot Tom Thumb, se odpravimo proti našemu domu v atman.

            ZA NADALNJE BRANJE:

            The Personal Aura, Dora van Gelder Kunz.

            The Pilgrin and ThePilgrimage, Emily B. Sellon

            Seven Principles of Man, Annie Besant.

Naša misija:

            Teozofsko društvo v Ameriki vzpodbuja raziskovanje odprtega uma svetovnih religij, filozofije, znanosti in umetnosti, razumevanje starodavne modrosti, spoštuje enotnost življenj in pomaga ljudem raziskovati spiritualno samotransformacijo.

            Teozofsko društvo v Ameriki ohranja knjižnico in nacionalni center z več kot 18.000 knjigami, revijami, audio-video posnetki, ki se ukvarjajo s teozofijo, misticizmom, svetovnimi religijami, filozofijo in podobnimi temami. Člani si lahko izposodijo material osebno, preko maila ali preko interneta.

            Društvo nudi teozofske inštrukcije na predavanjih, delavnicah in spletno poučevanje. Posnetke naših programov nudimo na www.quebooks.net.