a
V tem simpoziju nam bodo predvideni predavatelji podali njihovo lastno razumevanje pojma »državljan sveta« oz »world citizen« in nas tako spodbudili k raziskovanju in poglabljanju o tem, da je državljan sveta nekdo, ki je presegel identiteto naroda oz. skupnosti iz katere izhaja. Tak posameznik se je tako osvobodil navezanosti na pripadajočo kulturno-duhovno dediščino, vendar jo še vedno spoštuje! Identiteta državljana sveta se je »razširila« v ustvarjalnem iskanju in udejanjanju kvalitetne kulture strpnega sobivanja in medsebojnega spoštovanja z različno mislečimi, iz različnih kulturnih okolij.
a
Drugi spet, nas bodo morda skušali prepričati, da je pojem »državljan sveta« idealiziran in v praktičnem smislu neuresničljiv ali da jim ne pomeni ideala, ker želijo obdržati in so ponosni na svojo narodno identiteto…

a
Predvideni predavatelji nas bodo seznanili tudi z ovirami in bremeni družbenega, kulturnega, političnega in ekonomskega značaja, ki tarejo velik del današnjega sveta in preprečujejo posamezniku postati državljan sveta.
a
Z gosti se bomo podali tudi v raziskovanje in razmišljanje o osnovnih – temeljnih pogojih in vzvodih za ustvarjanje kulturnega sobivanja različnih, v duhu medsebojnega spoštovanja, razumevanja in zaupanja.
a
Predavatelje tega simpozija bomo kmalu objavili tukaj.