a
V priročniku skuša avtor predstaviti mentalno raven ali nebeški svet, ki ga v teozofski literaturi pogosto imenujejo Devachan ali Sukhavati.
a
S tem, ko to raven imenujejo »nebeški svet,« želijo določno povedati, da ta raven resnično  vsebuje vse tisto, na čemer temeljijo vsa najboljša in najbolj duhovna pojmovanja o nebesih, ki so opisana v različnih religijah.
a
Prehajanje iz ene ravni na drugo niti najmanj ne pomeni neke vrste gibanja v prostoru, ampak zgolj spremembo zavesti. Kajti vsak človek ima v sebi materijo, ki pripada vsaki od teh ravni, in tudi njej ustrezen nosilec, v katerem lahko deluje na njej, ko se nauči, kako je to mogoče izvesti. Prehajanje iz ene ravni na drugo torej pomeni osredotočati svojo zavest v enem ali drugem nosilcu in tako določen čas uporabljati astralno ali mentalno, namesto fizično telo.
a
Bralci, ki ne bodo zmogli sprejeti opisov raziskovalcev, morajo preprosto počakati na nek bolj zadovoljiv opis nebeškega sveta, ki ga bodo sposobni preiskati sami in kot pravi avtor, »da nismo sprejeli nobenega novega ali starega dejstva, če ga nista potrdila vsaj dva izurjena raziskovalca in so ga kot točnega potrdili tudi starejši študentje, katerih poznavanje teh stvari je vsekakor veliko večje od našega.«
a
Svoje jasnovidske raziskave je C.W.Leadbeater opravljal zelo skrbno in natančno ter ni nikoli trdil, da je nezmotljiv, ampak je ljudi vzpodbujal, naj se zanašajo na lastno presojo in intuicijo.
a
Več o Charlesu Websterju Leadbeaterju si lahko preberete na sledeči povezavi:
a
https://www.jivatma.si/teozofija/pomembni-teozofi/charles-webster-leadbeater/