a
Vsebina knjige:
a
Uvod

Splošna načela

Božanstvo

Človekov ustroj

Reinkarnacija

Širši pogled

Smrt

Človekova preteklost in prihodnost

Vzrok in učinek

Kaj nam prinaša teozofija? 
a
V knjigi ORIS TEOZOFIJE nam C.W. Leadbeater govori o splošnih načelih teozofije, človekovem ustroju, reinkarnaciji, smrti, človekovi preteklosti in prihodnosti, vzroku ter učinku…Teozofija nam nudi razumno dojemanje tega življenja, ki je bilo prej za tako številne med nami le nerešljiv problem. Pove nam, zakaj smo tukaj, kaj se od nas pričakuje in kako moramo zastaviti delo, da bomo to dosegli.
a
»Ljudje se že mnogo let sprašujejo, prepirajo in razpravljajo o določenih velikih, temeljnih resnicah – o obstoju in Naravi Boga, o Njegovem odnosu do človeka in o preteklosti ter prihodnosti človeštva. Glede teh vprašanj pa se med seboj tako zelo razlikujejo in tako grenko napadajo ter smešijo prepričanja drug drugega, da se je trdno ukoreninilo splošno mnenje, da glede vseh teh vprašanj ni mogoče doseči nobene gotovosti – nič drugega kot le medlo špekulacijo, zavito v oblak negotovih sklepanj, zgrajenih na slabo zastavljenih predpostavkah. In to navkljub zelo določnim, pa čeprav pogosto malo verjetnim trditvam, ki jih v povezavi s temi vprašanji razglašajo raznovrstne religije.« (Uvod, str. 7)
a
»Teozofijo bi zunanjemu svetu lahko opisali kot inteligentno teorijo o vesolju. Vendar pa za tiste, ki so jo preučevali, ni zgolj teorija, ampak dejstvo; kajti za tiste, ki so voljni sprejeti napor, ki jih usposobi za preučevanje, je to določna znanost, ki jo je mogoče preučevati.
a
Teozofija je namreč poročilo o velikih, znanih dejstvih v Naravi – oris načrta našega kotička vesolja.« (Uvod str. 8)
a
»Bralcu ne ponujam prepričanja, ki naj bi ga pogoltnil kot tableto; poskušam mu predstaviti sistem za preučevanje, a predvsem način življenja.« (Splošna načela, str. 15-16).
a
»Ne gojimo bežnega upanja, da bi On lahko obstajal; niti ne gre za vprašanje, da On je; to preprosto vemo, kot vemo, da sonce sije; kajti za izurjenega in jasnovidnega raziskovalca je ta Mogočen Obstoj določna gotovost.« (Božanstvo, str.24)
a
»Tako hitro postane očitno, da je človek precej bolj zapleteno bitje, kot to običajno domnevamo; da ni le duh v duši, ampak da ima ta duša tudi različne nosilce iz različnih stopenj gostote, od katerih je fizično telo le eden od njih, in to najnižji.« (Človekov ustroj, str. 32-33).
a
»Kajti mi verjamemo, da naše sedanje življenje ni naše prvo, ampak da ima vsak od nas za sabo dolg niz življenj, s katerih izkušnjami smo se razvili iz primitivnega človek ado našega sedanjega stanja. Gotovo smo v teh preteklih življenjih počeli dobre in zle stvari. In iz vsakega od naših dejanj je po neizprosnem zakonu privlačnosti moral slediti določen rezultat. Iz dobrih vedno sledi sreča in nadaljnje priložnosti, iz zlih pa vedno sledi žalost in omejevanje. (Reinkarnacija, str.41)
a
»Zaenkrat pa je pomembno, da človek spozna, da je on višja sila, ki se vedno giblje proti in bori za dobro, medtem ko ta nižja sila sploh ni on, ampak le nenadzorovan del enega od njegovih nižjih nosilcev.« (Širši pogled, str. 45)
a
»Človek ve, da se smrti ni treba bati ali ob njej žalovati, pa najsi doleti njega samega ali pa tiste, ki jih ljubi. Z njo se je srečal že mnogokrat prej, tako da v zvezi z njo ni nič neznanega. Namesto tega, da bi si jo predstavljal kot strašljivega kralja groze, bi bilo bolj točno in občutljivo, če bi si jo predstavljal kot angela z zlatim ključem, ki nas spremlja v veličastna kraljestva višjega življenja.« (Smrt, str. 48)
a
V luči pridobljene informacije vidimo, ne le to, kako se razvijamo mi sami, ampak tudi to, kako pomagati, da se razvijajo tudi drugi-kako z mišljenjem in delovanjem postanemo najbolj koristni; najprej za ozek krog tistih, s katerimi smo najbolj tesno povezani in nato postopoma, po stopnjah, z naraščanjem naše moči, za celotno človeško raso. (Kaj nam prinaša teozofija?, str. 67)
a
Več o Charlesu Websterju Leadbeaterju si lahko preberete na sledeči povezavi:
a
https://www.jivatma.si/teozofija/pomembni-teozofi/charles-webster-leadbeater/