a

marko_hrenMarko Hren, civilno-družbeni aktivist, mirovnik in matematik, se je rodil leta 1959. V celotnih osemdesetih je bil ena ključnih oseb novih družbenih gibanj, zlasti mirovnega gibanja, ter povezovalni člen med slovenskimi gibanji ter mednarodnim mirovnim gibanjem ter član sveta WRI (World Resisters International). Leta 1986 je postal urednik Mirovnih zvezkov. Februarja 1988 je bil pobudnik ustanovitve koordinacije novih družbenih gibanj, ki je iniciiral peticijo z zahtevo po referendumu o ustavnih amandmajih. Tako kot Janez Janša in Igor Omerza je bil zaposlen na Mikro Adi, infrastrukturni bazi politične alternative. Med hišno preiskavo na Mikro Adi služba državne varnosti je posebno pozornost namenil Hrenovemu besedilu Poziv k nenasilnemu odporu v primeru represije. Bil je član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic ter dejaven zlasti pri internacionalizaciji problema človekovih pravic v Sloveniji; za potrebe Odbora je navezoval stike s predstavniki evropskih civilno-družbenih iniciativ ter s parlamentarci evropskih držav. Bil je urednik neodvisne mednarodne publikacije Independent Voices.
a
Leta 1990 je kandidiral na volitvah kot nosilec neodvisne liste novih družbenih gibanj.
a
Po letu 1990 pa je postal soustanovitelj Mirovnega inštituta – Inštituta za sodobne družbene in politične študije – zasebnega, neodvisnega in neprofitnega raziskovalnega  zavoda ter aktivist avtonomnega kulturnega centra Metelkova.
a
Marko Hren je ustanovitelj Svetovnonazorske kozmološke skupnosti UPASANA – sanjava prostost duha, ki je  po svojih ustanovnih spisih v izhodišču  multikulturna kozmološka skupnost, utemeljena na transverzalnem pristopu k religioznim tradicijam v svetu. Multikulturnost je prvina kozmološkega sistema UPASANA.
a

http://slovenska-pomlad.si/2?id=28

http://www.mirovni-institut.si/o-mirovnem-institutu/