metapotocnik

a
Sestra Meta Potočnik je uršulinka, članica Reda sv. Uršule v Rimokatoliški Cerkvi. Izobraževala se je na Pedagoški fakulteti ter na Inštitutu za krščansko duhovnost. Deluje na širšem pastoralnem področju v mariborski nadškofiji. Posebej se posveča vodenju skupin za ženske in duhovnemu spremljanju mladih in odraslih.