prof. dr. METKA RAVNIK – GLAVAČ, univ. dipl. kem.

a

metka_ravnikJe članica Inštituta za biokemijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Predava tudi o meditaciji – vplivu na izražanje genov ter na molekularne in epigenetske procese. Ena od možnosti za razširitev psihičnih in telesnih zmožnosti je tudi ta, da v svoje vsakodnevno življenje vključimo meditativno prakso. Rezultate meditacije, ki so bili v glavnem vrednoteni z nevrofiziološkega vidika, v zadnjem času dopolnjujejo tudi molekularno-genetski parametri.


Vir: http://studio12.si/zdravo-zivljenje/meditacija-vpliv-na-izrazanje-genov-ter-na-molekularne-in-epigenetske-procese-metka-ravnik-glavac/