MILAN DEKLEVA
pesnik in pisateljMilan Dekleva je poznan predvsem kot pesnik, čeprav piše tudi romane in eseje. Svoje prve pesmi je objavil že v sedmem razredu osnovne šole. Sprva je objavljal v šolskih glasilih in v Mladini ter Obzorniku. Dekleva pa je tudi glasbenik, saj igra klavir in je že kot osnovnošolec sodeloval v mladinskih džezovskih zasedbah. Pri trinajstih letih je kot mladi nadarjeni pesnik prvič nastopil javno: na oddaji ljubljanske televizije Pokaži, kaj znaš, kjer je v bitki mladih talentov dobil prvo nagrado. Po končanirealki se je odločil za študij elektronike, vendar se je po prvem letniku premislil in se vpisal na študij primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Najbolj je poznan kot književnik, predvsem kot avtor lirične poezije, pa tudi kot igralec rugbyja in kot član slovenske glasbene skupine Salamander (ki so jo sestavljali mnogi znani slovenski ustvarjalci: Lado Jakša, Tomaž Pengov, Jerko Novak in drugi). Je tudi skladatelj scenske glasbe. Dekleva je predstavnik slovenskega modernizma in postmodernizma.
a
Vir:  https://sl.wikipedia.org/wiki/Milan_Dekleva