MOJCA ZALOŽNIK LEŠNJAK

 

mojca_zaloznikMojca Založnik se je rodila leta 1978 v Ljubljani.
a
Diplomirala je iz mikrobiologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
a
V študijskem letu 2006/07 je za diplomsko delo z naslovom Znanost v umetnosti umetnost v znanosti prejela Prešernovo nagrado pod mentorstvom izr. prof. spec. Mirka Bratuše in somentorstvom doc. dr. Beatrize Gabriele Tomšič Čerkez na Odddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani.

a

Zaključila je magistrski študij biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, pri katerem se je ukvarjala z izolacijo in karakterizacijo mikrobne združbe iz tal; končala pa je tudi magistrski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer se je ukvarjala predvsem s povezavo znanosti in umetnosti.

 a

Viri:

http://www.worldofart.org/aktualno/trinajsti-letnik-20102011/udelezenci-sole/udelezenci-sole-2-semester

http://www.pef.uni-lj.si/747.html?&tx_cookiepolicybar_pi1[action]=close&tx_cookiepolicybar_pi1[controller]=CookieBar&cHash=694197b569d1d1a14c80d266b797bd45)

https://cipke.wordpress.com/2015/06/01/vezje-na-porcalu-15-22-junij-2015/