a

Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin sodeluje z mednarodnim gibanjem World Goodwill – Dobra volja sveta, ki podpira energijo dobre volje in pomaga graditi zdrave medosebne odnose. Gibanje je bilo ustanovljeno leta 1932 kot del aktivnosti Lucis Trust-a. Lucis Trust je dobrodelna izobraževalna organizacija v Veliki Britaniji, v Švici deluje kot neprofitna organizacija, v ZDA pa kot neprofitna izobraževalna koorporacija. Dobra Volja Sveta je s strani Združenih narodov prepoznana kot nevladna organizacija in je zastopana na rednih informativnih sestankih v prostorih ZN.

a
Tukaj lahko prelistate slovenski prevod časopisa (št. 1, letnik 2018):


a
Volja za dobrim je ena izmen najbolj osnovnih duhovnih kvalitet človeštva in velik neizkoriščen vir v srcu vsake skupnosti.
A

Ljudje, ki imajo voljo za dobrim, razmišljajo in delujejo z mero ljubečega razumevanja in skrbnostjo za vse kar nas obkroža. Energija dobre volje nosi v sebi potencial socialnih sprememb – kljub temu pa se o tem ne govori oz. ni prepoznano in izkoriščeno. Časopis Dobra Volja Sveta prepoznava razumevanje tovrstne moči in vlogo, ki jo igra v razvoju novega človeštva.
a

Gre za pozorno načrtovano mrežo dejanj dobre volje, ki naslavlja vse sodobne probleme: od revščine, medrasnega nasilja, uničevanja okolja pa sve do sentimentalne duhovnosti in obupa, ko razmišljamo o prihodnosti ter  krizah materializma in sebičnosti. Ljudje v volji za dobrim, ne glede na raso, kulturo, vero in poklic, ustvarjajo skozi lastne besede in dejanja – nov svet, ki temelji na deljenju, sodelovanju in zdravih odnosih. Nikoli v zgodovini človeštva, ni bila volja za dobrim tako aktivna kot danes.

a

Raznolikost različnih iniciativ pomeni, da ljudje v volji za dobrim ne morejo biti organizirani v enotno gibanje ali organizacijo. Vsaka skupnost ima svoje dobrovoljne ljudi. Dobrohotnost in ljubezen, ki se odražata iz njihovega osnovnega človeškega nivoja, poganjata spremembe in na tej poti izzivata navade, ki podpirajo ločenost v mislih in dejanjih.  Prepoznanje obilja volje za dobrim, ki obstaja danes, spremeni način, kako gledamo na svet. Opogumlja nas in krepi temelje, na katerih raste upanje za prihodnost. Resnično, volja za dobrim ima potencial postati glavni temelj celotne civilizacije.

a
Energija volje za dobrim je živa in aktivna ter izražena na vseh nivojih življenja. Časopis Dobra Volja Sveta raziskuje načine, kako ta dinamični proces transformira naš svet in evolucijo zavesti.
a

Dobra Volja Sveta (angl. World Goodwill) je mednarodno gibanje, ki podpira energijo dobre volje in pomaga graditi zdrave medosebne odnose.  Ustanovljeno je bilo leta 1932 kot del aktivnosti Lucis Trust-a. Lucis Trust je dobrodelna izobraževalna organizacija v Veliki Britaniji, v Švici deluje kot neprofitna organizacija,  v ZDA pa  kot neprofitna izobraževalna koorporacija. Dobra Volja Sveta je s strani Združenih narodov prepoznana kot nevladna organizacija in je zastopana na rednih informativnih sestankih v prostorih ZN. Dobra Volja Sveta izhaja trikrat na leto; če ni navedeno drugače, vsebino pripravljajo člani ekipe.

a
Časopis je na voljo v nizozemskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, ruskem in španskem jeziku.
a
Časopis Dobra Volja Sveta deluje izključno na bazi prostovoljnih prispevkov in je povsod po svetu, brezplačen.
a

Obiščite spletno stran: Worldgoodwill.org

3 Whitehall Court
Suite 54
London SW1A 2EF
UK
Email: worldgoodwill.uk@lucistrust.org
866 United Nations Plaza
Suite 482
New York NY 10017
USA
Email: worldgoodwill.us@lucistrust.org
Rue du Stand 40
Case Postale 5323
1211 Geneva 11
SWITZERLAND
Email: geneva@lucistrust.org