Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Meditacije ob polnih lunah

a
12 LETNIH PRAZNIKOV BO UTEMELJILO RAZKRITJE BOŽANSKOSTI
a
Alice A. Bailey

a
Meditacija je potenciran način služenja človeštvu, takrat ko je um uporabljen kot povezujoča vez za sprejem energij luči, ljubezni ter volje-za-dobro in usmerjanje le teh v človeško zavest. In trenutek vsake polne lune nam nudi največjo priložnost za meditacijo, še posebej v skupini, ki jo lahko uporabimo kot sodelovanje z božanskim Načrtom oziroma Namenom za naš planet.
a
Nekdo bo vprašal, in kaj ima luna pri vsem tem? Energije luči, ljubezni in volje-za-dobrim so vedno dostopne tistim, ki jih lahko dosežejo v meditaciji. Ampak v vseh aspektih življenja na našem planetu, so prisotni cikli plime in oseke v pritekanju duhovnih energij, s katerimi lahko skupine, kot tudi posamezniki, zavestno sodelujemo. In eden glavnih energijskih ciklov sovpada z luninimi fazami, ki dosežejo svoj vrh v času polne lune. To je čas, ko je lahko pritekanje energij skozi skupinsko meditacijo edinstveno učinkovito.
a
Luna sama nima vpliva na delo; ampak polno osvetljena površina lune kaže na prosto in neovirano povezavo med našim planetom in soncem, solarnim središčem, energijskih virom za vso življenje na Zemlji. V takšnih trenutkih se lahko zagotovo približamo Bogu, kreatorju, središču življenja in inteligence. Da je to spoznanje del prastarega intuitivnega razumevanja nam kaže veliko različnih religioznih praznikov, ki so določeni glede na luno ali zodiakalno postavitev. Ezoteričen Zakon Ciklov – zakon, ki je simboliziran z rastjo lune do polne osvetljenosti in ki ji sledi njeno izginjanje – potrjuje, da lahko zavestno sodelujemo s tokom duhovnih energij:
a
Meditacija duše, je v svoji naravi  ritmična in ciklična, kot vse ostalo v vesolju. Duša tako diha in njena oblika živi iz tega. Ritmična narava meditacije dušene sme biti spregledana v življenju aspiranta. Obstaja plima in oseka v vsej naravi in v plimovanju oceanov imamo krasno predstavo tega večnega zakona…ideja cikličnega odziva na impulze duše se steka v aktivnosti jutranje meditacije, spominjanja opoldne in večernega pregleda. Večje plimovanje je označeno z dvema aspektoma: polne ter nove lune, mlaja.

 Alice A. Bailey

 

V današnjem času se v svetu ogromno skupin z željo po služenju, majhnih in velikih, srečuje v času polne lune vsakega meseca, da opravijo meditativno delo. V pomoč nam je lahko spoznanje, da se takšna srečanja skupinskih meditacij z namenom služenja človeštvu, dogajajo že veliko desetletij. Tako da se delo ne začenja znova z vsakim mesecem ali letom. Skozi leta je bil zgrajen uporaben skupinski kanal za dotok energije, ki neprenehoma raste in gradi na že doseženem, kar zahteva od nas ves čas poglobljeno razumevanje in povečano zmožnost preboja na nove ravni zavesti. In tako dvigamo zavest človeštva kot celote, pa čeprav za neizmerljivo razliko.
a
Da je to lahko težko za novince je popolnoma razumljeno. A s poudarkom na prispevanju, ki ga lahko da  vsakdo v meditaciji, in hkrati s pogledom na skupinsko naravo tega dela, ki vključuje posameznike na različnih ravneh rasti in razumevanja, zlite skozi skupinski trud v delujočo enoto, je možno obdržati odprto skupino v pretočnem stanju, brez vpliva na moč skupinskega kanala. Medtem je pa prav tako ponujena možnost prispevanja tistih, ki želijo prispevati, kar lahko. Z drugimi besedami, prihajamo da damo – ne da sprejmemo.
a
Uporabno je imeti kakšno razumevanje o konkretnih duhovnih kvalitetah in priložnostih, ki so nam ponujene s trenutnim astrološkim znamenjem. Medtem ko astrološka dejstva niso cilj naših srečanj, je vseeno koristno biti zavesten osnovnih in vselej prisotnih vplivov, ko vstopimo v njihovo področja in da prav tako postanemo občutljivi in intuitivni na spreminjajoče poudarke, glede na razvoj načrtovanega dela Duhovne Hierarhije in spremenjenih pogojev ustvarjenih s strani človeštva.
a
Naša skrb za ezoterično astrologijo je usmerjena v: astrologijo duše, astrologijo učenca. Ni nujno potrebno poznati osnovnih temeljev zemeljske astrologije osebnosti ali nižjega jaza, kateri se še ne odziva zadostno vplivom duše. Mi lahko dosežemo in razumemo vsaj nekaj od osnovnih principov ezoterične psihologije, ki je v bistvu znanost o odnosih, brez kakršnegakoli ozadja iz priznane astrologije. Kakorkoli, ezoterična astrologija je le ena izmed mnogih znanosti, katere je namen razviti in uporabljati v dobi Vodnarja. In tako, medtem ko lahko sklepamo, temelječ na znanju o trenutnem zodiakalnem znaku, da je določena energija in aktivnost značilna, ni potrebno dajati pretiranega poudarka na to.
a
Energije, ki so edinstveno dostopne v času polne lune – če so pravilno razumljene, sprejete in prenesene v meditaciji – so lahko uporabne pri pomoči človeštvu pomikati se naprej proti duhovnih ciljem človeštva, kot integrirano, uravnano središče zavesti znotraj telesa Enega v Katerem živimo in se premikamo in imamo svoje bitje. To je bistven razlog mesečnih meditacijskih srečanj ob polnih lunah.
a
V pripravi za skupinsko meditacijo je najpomembnejše delo postati uravnan in integriran kot skupina, v zavesti odprt k Duhovni hierarhiji in Kristusu kot na čelu Hierarhije ter oblikovati uporaben kanal energijske komunikacije v človeški zavesti. Da bi bili v tem uspešni, moramo vedeti nekaj o tem, kako Hierarhija išče možnosti uporabe določenega obdobja polne lune. Kam polaga Hierarhija energijski poudarek glede na spreminjajoče plimovanje energij in spreminjajoče dogodke in okoliščine znotraj človeštva? To se moramo truditi intuitivno spoznati in zapomniti. Če se lahko dotaknemo v mislih nekaj teh osnovnih faktorjev, smo lahko v veliko praktično pomoč v svojem trudu za sodelovanje v meditaciji notranjega vodstva planeta – duhovne hierarhije – in tako pomagajoč ustvarjati kvasilo v človeški zavesti, ki prinaša  spreminjajoč odnos v umu in srcu ter spremenjene pogoje v svetovnih zadevah.
a
Pri opravljanju služenja v meditaciji ob polni luni je namen predstavljati si, da delujemo kot člani nove skupine svetovnih služiteljev, posvečenih služenju svetu. Duhovno in telepatsko je skupina eno in prav tako delo eno. Seveda so v osnovi ta srečanja za meditacijo ob polni luni v času, ko je meditacija, subjektivno zlite in osredotočene svetovne skupine služiteljev, lahko efektivno uporabljena s strani Hierarhije za kanaliziranje energije in v namene za človeško odrešitev. Skupinska meditacija je zatorej, namen skupin prihajati vsak mesec skupaj. Ta srečanja niso uporabljena za učenje osnov ezoteričnih principov. Govor, kateri je pogosto dan kot uvod v meditacijo, ni namenjen kot lekcija ampak kot orodje osredotočanja, združevanja in dviga miselnega procesa tistih, ki so prisotni.
a
Imamo pa mi vendarle tri vitalne faktorje vedno v mislih:

  1. Delo, ki ga opravljamo temelji na osnovnem dejstvu okultizma kot znanosti o energiji, kateri prepozna, da je vse energija in da energija sledi ter se prilagaja misli.
  2. Prav tako so temelji postavljeni na nekaj, kar je bilo imenovano središčna ideja okultizma – da celo najmanjši atom materije vsebuje v samem sebi nekaj, kar se odziva na duhovno energijo in dražljaj.
  3. Stavek iz knjige Učeništvo v Novi dobi (Discepleship in the New Age – Alice A. Bailey) nas oskrbi z ogrodjem človeštva in planeta v katerem naše delo napreduje:

»Učinek človeške meditacije v tem času je spremeniti okoliščine, priklicati višje, duhovne moči, delovati s koncentracijo – tako vertikalno kot horizontalno – znotraj sveta človeka in znotraj Kraljestva Boga. Ta vertikalna in horizontalna aktivnost je skrivnost do kreativne meditacije. Je invokacija višjih energij in ustvari kanal stika med dušo in duhom. In to doprinese del, ki sem ga imenovala »vertikalna meditacija«. Prav tako je evokativna in ustvari vrenje oziroma dinamično gibanje na nivoju bitja, kateri mora biti vplivan oziroma spremenjen. In to je horizontalni aspekt. Tako vertikalne kot horizontalne aktivnosti so lahko opisane skozi metodo invokacije in evokacije, kot so uporabljene pri vseh povezujočih skupinah med različnimi planetarnimi središči.«

Alice A. Bailey

V Novi Svetovni Religiji bo »znanost o invokaciji in evokaciji prevzela mesto, tistega, kar sedaj imenujemo ‘molitev’ ali ‘čaščenje’. Vsako obdobje polne lune ali duhovni Praznik, bo določen čas osredotočene skupinske invokacije in k temu je usmerjeno naše delovanje. Izmed vseh polnih lun v letu so tri, katere imajo največje duhovno pomembnost. Združene v treh sledečih si mesecih, vodijo v dolgotrajen enoleten duhovni trud, ki bo vplival na preostanek leta:

  1. Praznik Velike noči – polna luna v Ovnu.
  2. Praznik Vesak – polna luna Biku.
  3. Praznik Dobre Volje – polna luna v Dvojčkih.

»Ti trije duhovni prazniki se že praznujejo po svetu, čeprav še ne tako povezano med seboj. Prihaja čas, ko se bodo vsi trije prazniki odvijali sočasno po svetu in na ta način bo dosežena velika duhovna enotnost in učinek velikega Pristopa, ki je tako blizu v tem času, bo stabiliziran z združenim klicem človeštva.
a
Preostale polne lune bodo sestavljale manjše praznike, ki pa bodo vendarle prepoznani kot dogodki vitalnega značaja. Uvajali bodo božanske lastnosti v zavest človeka, prav tako kot trije glavni prazniki uvajajo tri aspekte božanskosti… In tako bo dvanajst letnih praznikov utemeljilo razkritje božanskosti.«

Alice A.Bailey