ZNANOST IN UMETNOST – SINTEZA RAZUMA IN LEPOTE
Kultura modrosti, dialoga, kreativnega raziskovanja, razumevanja, odprtosti in sodelovanja

V mesecu novembru in decembru 2015 se bodo v Teozofski knjižnici in bralnici Alme M. Karlin odvijali trije simpoziji s skupnim naslovom ZNANOST IN UMETNOST – SINTEZA RAZUMA IN LEPOTE:

a

1. simpozij: ZNANOST – OD RAZUMA K LEPOTI

TKBAK, 21. 11. od 10.00 do 14.00

 

2. simpozij: UMETNOST – RAZUMEVANJE LEPOTE

TKBAK, 5. 12. od 10.00 do 14.00

 

3. simpozij: SINTEZA RAZUMA IN LEPOTE V LUČI TEOZOFIJE

TKBAK, 19. 12. od 10.00 do 14.00

a
Celodnevni simpoziji bodo izvedeni v TKBAK in bodo sestavljeni iz predstavitev prispevkov predavateljev in okroglih miz ter dialoga med predavatelji kot tudi gosti simpozija. Ob večjem zanimanju in obisku obstaja možnost, da bo kakšen simpozij izveden tudi v Osrednji knjižnici Celje.
a
Simpoziji so namenjen laični in strokovni javnosti v Sloveniji in tujini in bodo v živo dostopni tudi preko spleta.
a
Simpoziji želijo doprinesti h kulturi dialoga v našem mestu in tudi širše. Želijo osvetliti problem znanosti brez lepote, glavo brez srca in na drugi strani vlogo umetnosti v ravnotežju.
a
Strokovne teme bodo predstavljene javno, poljudno in z namenom preseganja ločenosti zaradi različnih pogledov in prepričanj.
a
Simpoziji bodo zaradi umeščenosti TKBAK v staro mestno jedro gotovo pripomogli k spoznavanju Celja, njegove preteklosti, sedanjega razvoja in obnove ter še posebej naše ugledne meščanke, po kateri ima knjižnica ime – Alme Maksimiliane Karlin.
a
Ustvarjena bo edinstvena priložnost, da se v duhu razumevanja, raziskovanja in strpnosti srečajo ljudje, ki se poglabljajo v znanost in umetnost ter jih zanima njuna sinteza.
a
Simpoziji so namenjeni laični in strokovni javnosti, ki ju zanima področje odkrivanja in negovanja kulture modrosti skozi področja znanosti in umetnosti, navidezno nasprotujočih področij življenja.
a
Cilj je izpostaviti pomembnost znanosti in umetnosti ter njunih vlog, ki ju igrata v človeštvu, in seveda pasti ter težave, ki se pojavljajo na poti, kako pomagati človeštvu.
a
Cilj je vzpodbuditi ljudi k razmišljanju o tem, da sta znanost in umetnost povezana med seboj. Znanost brez srca ali umetnost brez lepote je velika nevarnost za vse nas. Prav tako je pa umetnost brez stika z življenjem lahko samemu sebi namen. Prav tako je nujno v današnjem času negovati kulturo dialoga, modrosti, odprtega a vseeno kritičnega uma in tako pomagati posamezniku in družbi k modrosti. Tako je namenjena tudi vsem, ki jim je blizu iskanje stičnih točk v imenu dvigovanja kulture so-bivanja na ožjem in širšem območju Slovenije, kot tudi Evrope in sveta. Simpoziji bodo pritegnili obiskovalce iz celotne Slovenije, ki se tvorno ukvarjajo s področji, ki vplivajo na rast ponotranjanja kulture, umetnosti in znanosti. Aktivni gostje simpozija bodo strokovnjaki in poznavalci tem iz Slovenije in tujine, tako da bodo simpoziji odmevni v domovini in tudi v določenih krogih v tujini.
a
Ustvarjeno bo dobro izhodišče za raziskovanje in nadaljnji študij. Simpoziji bodo poskušali ustvariti praktičen prikaz soustvarjanja novega razumevanja in sodelovanja med različnimi pogledi in stališči. Spodbujanje kulture ustvarjalnega razmišljanja, raziskovanja in sodelovanja, so pomemben element za dobrobit posameznika in družbe v celoti. Vse to so kvalitete, ki v našem okolju postajajo nujne in se izražajo na mnogih področjih in postajajo prepoznane kot koristne za vse nas, saj služijo kot pot k preseganju konfliktov in brezobzirnega tekmovanja.
a
Simpoziji bodo poleg umetnosti kvalitetnega pogovora in skupnega raziskovanja, vsebovali tudi nastope umetnikov, ki bodo z glasbo oz. plesom nadgradili verbalno komunikacijo.
a
a
Simpoziji ZNANOST IN UMETNOST – SINTEZA RAZUMA IN LEPOTE imajo za cilj vplivati na kulturo v našem mestu in tudi širše. Človek brez kulture modrosti, kulture dialoga, kulture branja in kulture sodelovanja, je lahko zelo reven, osamljen in nasprotujoč človek. Verjamemo, da vsak prispevek k globljemu razumevanju zastavljenih tematik in orodij raziskovanj našega sveta, pripomore k zdravi skromnosti človeka in hkrati zavedanju, da morda le obstaja prihodnost ‘zdravega’ sodelovanja človeštva za skupno dobro.
a
Kultura se začne pri zavedanju, opazovanju in razmišljanju, kako povedati, ustvariti nekaj na novo in drugače. Ta želja se napaja v človekovem naravnem nagnjenju po ustvarjanju, povezanosti in prispevanju.
a
Simpoziji bodo nagovarjali prav to srčiko, izvor kulturnega v nas: kako biti in postajati še bolj človeški, kako v sebi odkrivati neprebujene moči in sposobnosti, kot doprinos k svojemu in skupnemu bivanju – skozi vidike umetnosti, znanosti in s teozofskim pogledom na oboje.
a
Verjamemo, da bodo simpoziji pritegnili profesorje in študijsko mladino iz cele države, tako akademsko kot poljudno občinstvo, s področij znanosti, filozofije, umetnosti, kulture in ljudi, ki delujejo na nevladnih področjih z namenom dviga ravni kvalitete bivanja.
a
Ustvarjena bo edinstvena priložnost, da se v duhu razumevanja, raziskovanja in strpnosti srečajo ljudje, ki se poglabljajo v znanost in umetnost ter jih zanima sinteza teh dveh področij. Simpoziji bodo lepa priložnost predstaviti svoje razumevanje in ustvariti združitev ločenih, delnih resnic na višjem, skupnem nivoju.