a
V svojem intervjuju s Shakti Mairo je FRITJOF CAPRA, fizik in ustanovni direktor »Center for Ecoliteracy« v Barkeley-u v Kaliforniji, ki promovira ekološko vzgojo, povedal, da je ob raziskovanju in pisanju dela The Science Of Leonardo prišel do novih spoznanj o lepoti. Njegova raziskava edinstvene Leonardove sinteze znanosti in umetnosti ga je prisilila, da globlje razmišlja o naravi lepote, ker je to pogosto tudi predmet Leonardovih del.
a
Fritjof Capra pravi, da se mu zdi, da izkušnja lepote lahko nastane, ko razmerja in ritmi, ki jih dojemamo, tesno zrcalijo naša telesna (in predvsem nevronska) razmerja in ritme. V teh primerih dojamemo te razsežnosti kot harmonične in lepe, ker smo se na nek način prepoznali v njih. Lepota je morda izkušnja nekega resonančnega fenomena.
a
Pove tudi, da njegova izkušnja metaforične identitete plesa Šive in plesa subatomskih delov, ki jih je podrobno  opisal v uvodu The Tao of Physics, nista bila v prvi vrsti poskus lepote, čeprav vključujeta estetske elemente. Prvenstveno je bila poskus poenotene ideje, ki je bila nadvse pomembna. Pri njegovem delu kot fiziku, je bila njegova izkušnja lepote v glavnem povezana z matematično prefinjenostjo. Določene matematične enačbe predstavljajo prefinjeno združitev prej neurejenih delcev.  Nenadna izkušnja vsake prefinjene združitve je lahko temeljita izkušnja lepote.
a
Na Centru za Ecoliteracy, so skupaj s sodelavci razvili posebno pedagogike za primarno in sekundarno izobraževanje, imenovano “šolanje za trajni razvoj.” Otroke peljejo v naravo, jih vključujo v pridelavo hrane na šolskih vrtovih, obnavljajo reke in potoke ter izvajajo razne ekološke projekte.
a
V tej njihovi pedagogiki igra umetnost, in z njo razsežnost lepote, pomembno vlogo, saj pri svoje delu okoljske vzgoje vključujejo tudi dimenzije lepote. Ugotovili so namreč, da je umetnosti – poezija, vizualna umetnost in uprizoritvena umetnost idealno sredstvo za lajšanje čustvene povezanosti z naravo.
a
Kljub temu, da delo Fritjofa Capre poteka večinoma v sferi idej, ugotavlja, da ta abstraktna domena ponuja izkušnjo estetike, ki je lahko prav tako globoka in resnična kot senzorične izkušenje lepote.
a
Celoten članek si lahko preberete v reviji Resurgence&Ecologist, št. 276, Januar/Februar 2013 na straneh 44-46.
a
Tudi v naši knjižnici lahko najdete nekaj del Fritjofa Capre:

https://www.jivatma.si/tk-bak-2/pregled-knjig/?skrito_polje_indikator_postanja=1&parameter=fritjof+capra&leto_izdaje=&zalozba=&jezik_vsi=da&pod_kat=brez&glavna_kat=brez&hf=&iskanje=avtorji&sortiranje=&sidro2=da