Pogovor – Tran-Thi-Kim-Dieu in Andrej Detela

a

v upravni hiši Slovenskega Etnološkega Muzeja – SEM (2. nadstropje), petek, 24.10. ob 19.00 – Pogovor
– v TKBAK, sobota, 25.10. od 10.00 do 16.00 – Poglobljena razprava

Pogovor med Trân-Thi-Kim-Diêu, predsedujočo evropski federaciji teozofskih društev in Andrejem Detelo, pisateljem, pesnikom, filozofom, ekologom, fizikom in izumiteljem,

na temo: Vzhodne duhovne tradicije in moderna znanost

Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.
Vstop prost – zaželeni prostovoljni prispevki.

Trân-Thi-Kim-Diêu

tran thi»Večina vzhodnih duhovnih tradicij ne zaznava nikakršnega prepada med duhovnostjo in znanostjo, saj slednjo vsak resnični raziskovalec obravnava kot sredstvo za gibanje proti resnici. Na zahodu je pretiran razvoj praktičnega uma pripeljal do razmišljanja, da je znanost v nasprotju duhovnostjo, tako da je to postalo splošno prepričanje, ki krepi zamisel o dihotomiji med duhom in materijo.

Vsak pristen mislec in raziskovalec si prizadeva poglobiti razumevanje številnih vidikov življenja, da bi dojel neločljivo povezanost para duh-materija kot tudi neločljivo povezanost prostora in časa. Razmišljanje o teh temah ustreza nekaterim stopnjam meditacije, v kateri lahko človek odkrije, da je človeško življenje vredno veliko več kot si je to običajno predstavljal. To odkritje lahko predstavlja točko obrata v njegovem življenju in snovanje drugačne paradigme za samega sebe.«

a

Andrej Detela

detela 1»Vse bolj se zavedamo, da naša sodobna znanost vodi, če je zmotno zaprta v svoje prevladujoče metode fragmentacije in redukcionizma, v slepo ulico, brez kakršnegakoli globljega pomena naše izkustvene realnosti. In na podoben način obstajajo tudi mnoga znamenja, da tradicionalno vzhodno duhovnost, če ta stoji sama za sebe, v našem sodobnem svetu prav lahko preko linearnega dojemanja časa napačno tolmačimo.

Toda ob bolj natančnem opazovanju te navidezne dualnosti, ko povežemo oba pristopa, človek lahko vidi, da sodobna znanstvena odkritja nujno potrebujejo svežo paradigmo, ki bo povsem v soglasju z vzhodnimi duhovnimi tradicijami. Še več, ta nov pristop človeku prinaša zdravo univerzalno razumevanje in notranjo umirjenost, pojavljanje nove vrste umirjenosti, ki razrešuje navidezne napetosti med duhom in materijo.«

Klikite na sliko za ogled videa
detel in tran