izr. prof. doc. dr.
POLONA TRATNIK
doktorica filozofije in teorije vizualne kulture, magistra umetnosti in akademska slikarka

a
polona_tratnikRodila se je leta 1976 v Slovenj Gradcu.
a
Je doktorica filozofije in teorije vizualne kulture, magistra umetnosti in akademska slikarka, višja znanstvena sodelavka in izredna za področje filozofija kulture.
a
Predava na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in Fakulteti za dizajn, pridruženi članici Univerze na Primorskem.
a
Je izredna profesorica za teorijo umetnosti in medijev na Singidunum University, Faculty for Media and Communication v Beogradu.


Bila je predstojnica Oddelka za kulturne študije na Fakulteti za humanistične študije, Univerzi na Primorskem, in znanstvena sodelavka na Znanstveno-raziskovalnem središcu.

V letu 2012 je bila Fulbrightova raziskovalka in gostujoča profesorica na University of California Santa Cruz.

Gostujoča profesorica je bila tudi na Capital Normal University Beijing, University of Art and Design Helsinki Taik in Universidad Nacional Autónoma de México.

Je predsednica Slovenskega društva za estetiko in direktorica zavoda Horizonti, zavoda za umetnost, kulturo, znanost in izobraževanje.

Je avtorica 5 znanstvenih monografij (In vitro. Živo onstran telesa in umetnosti, Transumetnost. Kultura in umetnost v globalnih pogojih, Konec umetnosti. Genaologija modernega diskurza: od Hegla k Dantu, Hacer-vivir más allá del cuerpo y del medio in Conquest of Body, ki prihaja. Uredila je Art: Resistance, Subversion, Madness in souredila Prostori umetnosti.

Predavala je med drugim na University for Science and Technology of China, University of Greenwich, University of California Santa Barbara, Marquette University, Kunstochschüle für Medien Köln, Universidad de Guanajuato, Centro Multimedia National de las Artes in drugod po svetu.

Je aktivna kulturnica (pionirka bio umetnosti, kustosinja, organizatorka kulturnih dogodkov, umetniška direktorica večmedijskega festivala Break 2.3 New Species, kritičarka, urednica etc.).

Njena raziskovalna področja so filozofija umetnosti, kulture, medijev in znanosti.

Interesi: umetnost in znanost, taktični mediji, umetnost in politika, biopolitika, biotehnologija (zlasti regenerativna medicina) in koncept življenja.
a
Njeno obsežno bibliografijo si je mogoče ogledati na sledeči povezavi:
http://www.polona-tratnik.si/bibliografija_Tratnik_apr_2015.pdf
a
Transumetnost, znanstvena monografija Polone Tratnik:
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_10/ 
a
vir: http://polona-tratnik.si/cv.htm