a

Razumevanje religijskih in duhovnih načel je bilo skozi človeško zgodovino izredno dinamično in se je iz veka v vek spreminjalo. Dinamične spremembe je doživljala tudi vloga žensk v različnih religijah.
a
O spremembah vloge žensk v različnih religijah skozi zgodovino in predvsem o današnjem položaju in prihodnosti smo na simpoziju diskutirali s spodnjimi gosti.
a

PREDAVATELJI
a
POLONA SEPE
režiserka, scenaristka in učiteljica kriya tantra joge
Naslov predavanja: Vloga ženske v tantri

Več o predavateljici
a
a

MATEJA TOMŠIČ AKENGEN
Predstavnica Duhovne skupnosti Oriš-energij narave; Ifa svečenica
Naslov predavanja: Arhetipi ženskih energij v IFA filozofiji
Ifa je ena najstarejših filozofij na svetu, kompleksna v svojem razumevanju človeka, človeškega karakterja, narave in človeške usode. IFA mitologijo in divinacijo je kot zakladnico znanja zaščitil Unesco kot Svetovno oralno kulturno dediščino.
V Ifa filozofiji ne obstaja večvrednost ali manjvrednost moških ali žensk, pač pa razumevanje različnosti. Med ženskimi arhetipi loči oziroma pozna mnogo različnih energij, ki vplivajo tako na ženske kot na moške. Arhetip ženske, ki je simbol plodnosti, zapeljivosti, privlačnosti, arhetip ženske matere, arhetip bojevnice, lovke, zdravilke… Ženskam ne odvzema kraljevskosti, raznolikost in arhetipe energij smatra kot božanstva. S tem je vrnjen princip božanskosti človeku, tako moškim kot ženskam.

aa

a
imam
SEAD KARIŠIK
Generalni tajnik Islamske skupnosti v Sloveniji; diplomirani teolog
Naslov predavanja: Džennet (raj) je pod materinimi nogami
a
JANA KERČMAR DŽUBAN
evangeličanska duhovnica
Naslov predavanja: Vpliv reformacije na družbeni položaj ženske

Kratka predstavitev zgodovinskega ozadja teme, predstavitev nekaterih pomembnih žena Reformacije ter vpliva Reformacije na žensko in njen položaj v družbi danes.
ARISTID HAVLIČEK – TILI
dolgoletni teozof, okultist, škof SKC
Naslov predavanja: Obuditev ženskega principa

Ženski princip je bil skozi zgodovino človeštva zatrt; pomembno je, da ga ponovno obudimo, sicer se človeštvu ne piše dobro…; uravnovešanje moškega in ženskega principa: oče-mati, duh–materija; uravnovešena principa v posamezniku kot pogoj za osebnostno integracijo in samorealizacijo…

Več o predavatelju
a
a

sestra
META POTOČNIK
članica Reda sv. Uršule v Rimokatoliški Cerkvi
Naslov predavanja: Bog – ljubezen se je utelesil/a v ženski

“Vloga ženske v Cerkvi kot jo lahko razberemo v izkušnji sv. Marije od Učlovečenja (Marie Guyart, 1599-1672) žene, matere, vdove, podjetnice, uršulinke, mistikinje in prve ženske misijonarke v Kanadi”

Več o predavateljici

dr.
NINA MEYERHOF
Ustanoviteljica organizacije “Children of the Earth”
Naslov predavanja: Med-religijski in znotraj-religijski dialog
a