TRIJE TALISMANI

UPATI SI VEDETI – BITI – IZRAZITI

 

POTI SVETOSTI predstavlja proces SPOZNAVANJA SAMEGA SEBE preko treh osnovnih elementov. Ti so: meditacija, študij in transpersonalna aktivnost (služenje). Vsi trije elementi zahtevajo od učenca samo-disciplino.

 

POT SVETOSTI se deli na:

a.) Pot preiskušnje

b.) Pot sprejetega učenca

c.) Pot sina UČITELJA

d.) Pot adepta – iniciata

 

Ko se učenec po POTI vzpenja vse više in više se neprestano srečuje z ritmom TREH ENERGIJSKIH KROGOV. Vsak KROG ima svoj TALISMAN, ki učencu pomaga na poti in mu je smerokaz njegovega potovanja.

 

UPATI SI VEDETI je TALISMAN 1.energijskega kroga.

UPATI SI BITI je TALISMAN 2.energijskega kroga .

UPATI SI IZRAZITI je TALISMAN 3.energijskega kroga.

 

UPATI SI –  pomeni našo osebno odločitev iz svobodne volje, storjeno iz zavestnega odgovornega izbora. IZBOR je sila razvojnega procesa, tako na POTI SVETOSTI, kot je tudi sila razvoja celotnega sveta. Tako posameznik kot družba se lahko odločata zavestno in odgovorno do sebe in drugih, lahko pa se odločata nezavedno in neodgovorno pod vplivom mnogih zunanjih in notranjih dejavnikov, katere ne poznamo. Zavesten in odgovoren izbor je tak izbor , ki koristi našemu duhovnemu razvoju in osebni rasti ter ne škoduje evolutivnemu procesu družbe v kateri živimo. Zavesten in odgovoren izbor lahko storimo le v primeru, ko poznamo in razumemo različne aspekte osebnosti. Ko poznamo skrite želje , občutke, misli, poglede in predsodke, skrita prepričanja in negativna spoznanja iz davne preteklosti.

 

VEDETI,beseda, ki ima svoj izvor v svetem indijskem jeziku Sanskrtu – VIDJA sveta znanost, vedenje, poznavanje.Vedeti in videti si stojita zelo blizu. V ezoteriki, duhovni znanosti poznamo tri po kvaliteti različna VEDENJA. Prvo je intelektualno VEDENJE, znanje, ki sig a nabiramo s pomočjo knjig in predavanj. Drugo VEDENJE je intuitivno VEDENJE in tretje je RESNIČNO VEDENJE, poznavanje RESNICE sveta z neposrednim izkustvom RESNICE. Intelektualno znanje, ki  ga prejemate na  naših predavanjih in skozi knjige katere študirate ne smete  sprejeti kot RESNICO.

 

UPATI SI VEDETI pomeni na začetku POTI, da si učenec dovoli spoznati svoj mali Jaz, kako deluje v različnih okoliščinah; kako se odziva na različne situacije tako zavestno kot nezavedno. Učenec spoznava samega sebe in odkriva svojo temno in svojo svetlo stran. Priznati si mora tiste navade in reakcije, ki ga ovirajo na POTI – da bo lahko z znanjem ,ki sig a bo pridobil na POTI transformiral OVIRE v KVALITETE.

 

Naj te luč spremlja na POTI NA GORO RAZSVETLJENJA!

 

Avtor: Aristid Havliček