Povzetek – A.Komat, 4.11.2014

“Več znanja za večjo konkurenčnost ali več domišljije za velike spremembe?”

Predava: Anton Komat, samostojni raziskovalec, pisec, publicist, naravovarstvenik, poznavalec mladinske problematike.

“Znanje se pojmuje kot črpanje iz obstoječega fonda znanja. V ekonomskem smislu obstaja konkurenčnost v svetu, kjer velja dogma neomejene rasti in s fizično omejenim planetom, saj z rastjo zmanjkuje virov; zgodovinsko gledano je potekal prehod energije sonca v energijo nafte. Z nadzorom nad zalogami hrane in nafto so velike korporacije dobile vzvod oblasti; obvladujejo vse surovine, industrijska hrana povzroča bolezni in tako imajo posredni vpliv na zdravje. Globalizacija se je pričela z odkritjem Novega sveta. Znanost in njen razvoj sta prešla zaradi moči kapitala v roke multinacionalk. Očiten je razkol v znanosti, med tisto, ki se poučuje na fakultetah in korporativno znanostjo, ki so jo kupile korporacije.Tretji segment – ekspertokracija, je pod vplivom politike, ki znanost izkorišča za svoj vpliv. Nov pogled na biologijo ponuja Bruce Lipton, ki jo razlaga v svoji knjigi Epigenetika.

Konflikt sodobnega sveta obstaja v sistemu, pri katerem se vztraja in se le ta odnos vzdržuje. Ekologija ne deluje kot znanost o ekosistemih in ekonomija kot gospodarjenje dejansko ne opravlja svoje vloge. Reševanje dediščine v sodelovanju z znanostjo bi pomenilo nadgradnjo dosežkov; rešitev se nakazuje na lokalni ravni.Vprašanje je, kako globalne probleme rešiti na lokalnem nivoju. Potrebno je obnovirti odnose ki so razpadli. Novo ekonomijo preživetja je v svoji knjigi “Small is beautiful”postavil E.F. Schumacher in je primerljiva s slovenskimi razmerami.”

G.Anton Komat bo aktualno problematiko predstavil v novi knjigi “Ladja norcev”.