Teozofsko društvo je svetovna članska organizacija, vdana študiju in realizaciji večnih resnic, ki jih različno imenujemo: večna filozofija, brezčasna modrost ali teozofija. Globoko razumevanje takšne brezčasne resnice ni samo teoretičen ali akademski interes, je tudi ključ do prištevnega in harmoničnega življenja v tem burnem in kaotičnem svetu. Resni teozofski spraševalec se ukvarja s študijem religioznih tradicij in teorijami moderne znanosti ter tudi s sistematičnimi spiritualnimi praksami.

a

TRIJE CILJI DRUŠTVA

Teozofsko društvo je nesektaško, nepolitično in nedogmatsko. Ustanovljeno je bilo v New Yorku, 17. novembra leta 1875. Njegova načelna ustanovitelja sta bila Helena Petrovna Blavatsky in Henry Steel Olcott. Danes ima združenje podružnice v več kot sedemdesetih državah, z internacionalnim sedežem  v Chennai, Indija. Teozofsko društvo ima tri izjavljene cilje:

Formirati jedro univerzalnega bratstva, brez razlik o rasi, veroizpovedi, spolu, kasti ali barvi.

Opogumiti primerjalni študij religij, filozofije in znanosti.

Raziskovati nerazložene zakone narave in latentnih moči v človeštvu.

 a

Vsi, ki so jim všeč trije cilji teozofije, so povabljeni, da postanejo člani in podpirajo delo društva.

a

FILOZOFIJA DRUŠTVA

Teozofsko društvo sestavljajo člani, ki jih združuje simpatija do treh ciljev teozofije. Cilji, predanost promovirati bratstvo in želja vzpodbuditi versko in rasno harmonijo. Vez, ki jih združuje, je pogosto prizadevanje in iskanje resnice, bolj kot vzajemni sprejem katerekoli veroizpovedi, prepričanja ali dogem. Teozofi verjamejo, da se je resnici najbolje približati s sintezo študija, razmišljanja in pomočjo.

Teozofsko stališče na svetovne religije pravi, da je vsako bitje izraz božanske modrosti, čeprav prilagojeno potrebam  določenega časa in prostora. Študij teozofije pomaga osvetliti notranji pomen verskih svetih spisov, ki so pogosto zakriti v alegorijah in simbolih. Znanje temelji na študiju, izkustvu in je prednostno razumevajoče samo do sprejemanja idej, ki temeljijo na tradiciji ali oblasti.

Teozofija trdi, da živimo v smiselnem vesolju, da obstaja vodeča inteligenca v samem srcu vesolja, in da so vse stvari povezane. Smrt se tolmači kot naravno ponavljajoči dogodek v trajajočem življenju duše, tako se raje vidi kot končen dogodek, ki se ga bojimo. Pravo življenje se razume kot rezultat vzpostavljene harmonije v nas samih in s svetom okrog nas.

Teozofsko društvo daje pravico do osebne svobode misli svojih članov. Te, ki postanejo člani društva se ne naproša, da se odpovejo učenju njihove lastne religije. Zato nima noben učitelj ali pisec avtoritete vsiliti svoje mnenje ali prepričanja kateremukoli članu. V dolgotrajnem iskanju resnice je svoboda razmišljanja, spraševanja in presojanja esencialna. Vsi člani so spodbujani, da prakticirajo in spoštujejo te fundamentalne principe, in da vadijo svojo lastno svobodo misli in izraze v mejah obojestranske spoštljivosti in upoštevanju drug drugega.

Društvo ne zahteva monopola nad teozofijo, zatrjuje pa, da božanska modrost ne more biti omejena ali definirana, znotraj katerekoli doktrine. Društvo vidi svojo vlogo kot sodobnega paznika in način, kako predstaviti teozofijo modernemu svetu.

a

NEKATERI TEOZOFSKI PRINCIPI

ñ  Eno življenje napolnjuje in podpira celotno vesolje.

ñ  Fantastično vesolje je periodična manifestacija večne, brezmejne in ultimativne resnice, ki presega dosežek človeške misli.

ñ  Eno življenje se izraža v bogati pestrosti form, ki enakomerno napredujejo v smeri stanja večje izrazitosti, rafiniranemu zavedanju in poenoteni zavesti.

ñ  V vesolju je veliko skrivnosti in ljudje, ki so zunaj področja kateregakoli našega sistema misli, ne morejo tega dojeti v celoti.

ñ  Vidni svet v katerem živimo, je prepojen s številnimi čedalje subtilnejšimi področji, sestavljenimi iz izredno šibke materije in energije.

ñ  Iskra ultimativne ali božanske resnice je v samem jedru bitij.

ñ  Človeška duša razvija svoj božanski potencial, skozi dolga obdobja človeških reinkarnacij, ki so zakoni univerzalnega prava vzroka in posledice.

a

ZA NADALJNJE BRANJE

a

Abdill, Ed. Foundations of the Ageless Wisdom (DVD)

Algeo, John. Theosophy: An Introductory Study Course

Besant, Annie, Ecoteric Christianity – The Spiritual Life

Blavatsky, Helena P. The Key to Theosophy _ The Voice of the Silence

Brown, Coleston. Magical Christianity

Elwood, Robert. The Cross and the Grail – Finding the Quiet Mind

Hodson, Geoffrey. Hidden Wisdom in the Holy Bible, vols. 1&2

Karagula, Shafica. The Chakras and the Human Energy Fields

Krishnamurti, Jiddu. At the Feet of the Master

Kunz, Dora. The Personal Aura

Layton, Felix and Eunice. Life Your Great Adventure

Leadbeater, Charles. The Chakras

Schweizer, Steve. The Theosophical Society in Amerika: An Illustrated History (DVD)