Duhovni Utrip  – posnetek TV SLO 1

a

Vabimo vas na simpozij “Univerzalno bratstvo med ljudmi, ne glede na raso, veroizpoved, spol in družbeni položaj ”, ki se bo odvijal v soboto, 11.10.2014 od 10. do 14.ure v prostorih Teozofske knjižnice Alme M. Karlin v Celju.

 a

»Kaj je tisto, kar nas povezuje kot človeška bitja na tem planetu? In kaj je tisto, kar povezuje vsa živa bitja med seboj? Ali je možno najti bistvo, ki je v vseh nas ne glede na različne delitve in prepričanja? Ali obstaja možnost, da se bo človeštvo dvignilo nad vse omejitve in oznake, ki nam jih dajeta družba in zgodovina, ter se zmoglo prepoznati kot nedeljiva in univerzalna celota? V tem času in prostoru, kjer nas je ločevanje glede na nacijo, religijo, raso, spol in prepričanja pripeljalo do vojn in medsebojnega uničevanja, kot tudi uničevanja našega planeta, je to tema, ki jo moramo temeljito obdelati in preučiti ter poskušati najti tisto božansko iskro, ki nas vse združuje; na ta način bomo pričeli ustvarjati boljši svet.«

 a

Dogodek ima za svoj glavni cilj vplivati na razumevanje dejstva, da ima vsak od nas svojo lastno resnico in da soobstoj različnih resnic ne potrebuje izključevanje drugih, temveč pomeni bogastvo. Sprejemanje različnosti nas kot družbo bogati in zvišuje naš družbeni potencial ter socialni kapital. Do ločevanja prihaja pogosto zaradi nekritičnega in neozaveščenega prevzemanja idej in prepričanj iz okolja.

Aa

Program:

10.00:   Uvodni prispevek vodje TKBAK in predsednika Teozofskega društva Jivatma Domna Kočevarja

10.15 – 12.00:   Krajša predavanja gostov

12.30:   Okrogla miza na temo univerzalnega bratstva ne glede na razlike

Vstop prost.

a

Naši gostje bodo predavatelji:

 a

barbara

Ga. Barbara Škoberne je prof. ang in nem., prevajalka in publicistka na Duhovni univerzi.

maja_mrevlje

Maja Mrevlje, predstavnica Share International

gregor_lesjak

Dr. Gregor Lesjak je direktor  Urada za verske skupnosti.

tili

G. Aristid Havliček – Tili, je škof SKC in ustanovni član Teozofskega društva Jivatma.

domendfsda

Domen Kočevar, prof. soc. in teo., je predsednik Teozofskega društva Jivatma in vodja TKBAK.

Povzetki simpozija