a
share

a

Slovenski prevod revije izdaja nevladna in neprofitna organizacija Duhovno društvo Share Slovenija. Letno izide 10 številk.
a
SHARE INTERNATIONAL je revija, ki nas seznanja s perečimi svetovnimi problemi in rešitvami zanje. Predvsem pa daje upanje v prihodnost, osmišlja življenje in prebuja ljubezen.
a
Poleg informacij o procesu Maitrejevega prihoda so v reviji SHARE INTERNATIONAL objavljeni članke o problemih, za katere Maitreja meni, da bi jih moralo človeštvo najprej rešiti, da bi na svetu zavladali pravičnost, bratstvo in mir. V reviji so redno objavljena sporočila, ki jih mojster poda prek Benjamina Crema, ezoterični članki, poročila o čudežnih dogodkih po svetu, pisma bralcev, ki opisujejo osebna srečanja z Maitrejo ali katerim drugim mojstrom in pa vprašanja bralcev, na katera odgovarja Benjamin Creme.

 a

Več o reviji Share International:

http://www.share-international.net/slo/revija/revija.htm

Iz arhiva člankov Share International:

http://www.share-international.net/slo/publikacije/arhiv/arhiv.htm

Stran angleške izdaje revije Share International magazine:

http://www.share-international.org/magazine/Si_main.htm